Når vi undrast på om røystene og orda våre ber (N13  650)

T: Sølvi Ann Fætten 2006
M: Åshild Watne 2006

Salmer i konfirmasjonstiden er en vanskelig sjanger. Når vi ser på de 10 salmene som er plassert i salmebokens konfirmasjonsavsnitt (nr. 641 til 650 i N13), innser vi at det ikke er lett å sette ord på unge menneskers undring, usikkerhet og søken etter mening i tilværelsen.  Sølvi Ann Fætten forsøkte seg på dette da hun sammen med Åshild Watne deltok i to salmekonkurranser i 2006. Nynorsk kultursenter utlyste en konkurranse om feiringssalmer (salmer til dåp, konfirmasjon og vielse), og KFUK/KFUM utlyste en konkurranse i forbindelse med ny utgave av Treklang.
I Treklangkonkurransen kom «Når vi undrast på om røystene og orda våre ber» på andre plass. Juryen uttalte om denne salmen: «Når vi undrast er en livsnær og sterk salme med en tydelig håpsdimensjon i seg. På en nyskapende måte frembringer teksten en bønn om Guds nærvær på alle områder i livet. Sangens enkle, raffinerte, melodiske og harmoniske form har en umiddelbar appell, og gjør den særs sangbar.»

Det er ikke så mange kvinner som er representert i Norsk salmebok – og her har vi to på en gang.
Sølvi Ann Fætten er høgskolelektor ved Dronning Mauds  Minne høgskole i Trondheim.  Åshild Watne er universitetslektor ved Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo (UiO). De to møttes første gang på salmeverksted arrangert av Kirkerådet på Lia gård i april 2005. Etter verkstedet fortsatte de å skrive salmer sammen. «Åshild er veldig opptatt av sangbarheten i teksten», forteller Sølvi Ann. «Hun har en helt særegen fornemmelse av hvordan en tekst skal lyde – noe ikke minst melodien til denne salmen vitner om. Legg merke til hvordan hun har vektlagt de lange vokalene i avslutningen av hvert vers: Styrk songen vår, Gud, - hald fast ved oss, du! Styrk songen vår, Gud!»

Hvert vers i denne salmen er todelt. Først en situasjonsbeskrivelse, deretter en bønn. Alle vers er bygd opp på samme måte. Vers for vers stilles spørsmålet om hva vi gjør «når vi undrast på om røystene og orda våre ber…» (v.1), «når vi ikkje våger velge det vi alle djupast vil…» (v.2), «når vi står der små og redde framfor verdas mørkemakt…» (v.3), «når vi lengter etter nærleik sjølv om vi har venner nok…» (v.4), og «når vi tvilar på at kjærleik er det sterkaste på jord…(v.5).
Hvert vers avsluttes med en bønn om at Gud må holde fast ved oss og styrke oss:
«Styrk songen vår, Gud!» (v.1) - «Styrk motet vårt, Gud!» (v.2) - «Styrk håpet vårt, Gud!» (v.3) -
«Styrk lengsla vår, Gud!» v.4) - « Styrk trua vår, Gud!» (v.5)

Sølvi Ann Fætten forteller at hun i arbeidet med salmeteksten forsøkte å leve seg inn i hvordan det er å være ung. Dette har gitt oss en salme som kanskje er nærmere unge menneskers livsfølelse og måte å uttrykke seg på enn noen av de andre salmene for konfirmasjonstiden. Men det er ikke bare en salme til bruk i konfirmasjonstiden. Mennesker i alle aldre vil kunne kjenne seg igjen i tekstens beskrivelser og gjøre bønnen til sin: «Styrk håpet vårt, Gud! Styrk trua vår Gud!»
Salmen egner seg godt som allsang. Men den kan også synges som vekselsang, ved at en solist synger den beskrivende første del av hvert vers, og alle synger med på den avsluttende bønnen. Vi oppfordrer menighetene til å sette den på salmelisten i hele august.

I programmet «Salmeboka minutt for minutt» (NRK/TV) hører vi Mari Skullerud synge salmen til akkompagnement av Øystein Wang med band.