Lysenes Gud, kjærlighets kilde (N 13 727)
T: Shirley Erena Murray 2004
O: Eyvind Skeie 2006
M: Per Harling 2004

I februar 2006 møttes kristne fra alle verdenshjørner i Porto Alegre i Brasil til Kirkenes Verdensråds niende generalforsamling. Mottoet for møtet var formet som en bønn: «Gud, i din nåde, omskap vår verden». Det ble skrevet flere sanger og salmer til generalforsamlingens, bygget på bønnen: «God in your grace, God in your mercy, turn us to you to transform the world». Den som absolutt ble sunget mest og allerede er oversatt til flere språk, er skrevet av salmedikteren Shirley Erena Murray fra New Zealand med en vakker og sangbar melodi av Per Harling, svensk prest, salmedikter og komponist.
Flere liturgiske byggeklosser fra generalforsamlingen i Brasil ble brakt med hjem til Norge, oversatt og samlet i et ressurshefte, utgitt av Norges kristne råd, Mellomkirkelig råd for Den norske kirke, Kirkens Nødhjelp og Den norske kirkens nord/sør-informasjon. Og selve temasalmen fik Eyvind Skeie til oppgave å oversette. Dette løste han på en så fortrinnlig måte, at den har kommet med i Norsk salmebok 2013, hvor bønnen fra generalforsamlingen synges som omkved etter hvert av de fire versene: «Omskap oss Gud, vis verden nåde, gi oss forvandlingens kraft fra deg».

Murray er en av vår tids mest kjente salmediktere. Hennes tekster er oversatt til mange språk og finnes i mer enn 100 salmebøker verden over. I Norsk salmebok 2013 finner vi fire av hennes tekster. Den mest kjente er «Solbarn, jordbarn» (N13 26). Også denne er oversatt til norsk av Eyvind Skeie. Det fortelles at Murray begynte å skrive salmer i forholdsvis høy alder fordi hun var trett av mange salmers Kanaans språk og av ferdig formulerte sannheter. Det finnes ikke tradisjonelle og velbrukte klisjeer i hennes salmetekster. De fire salmene hennes i Norsk Salmebok 2013 er et vitnesbyrd om det. De beveger seg i et vidt spekter av temaer, som fred og forsoning, menneskerettigheter og ansvar for skaperverket.
Flere av disse aspektene gjenfinner vi i månedens salme, «Lysenes Gud, kjærlighets kilde». Sangen åpner med et sterkt og tydelig bilde av Gud som kjærlighetens kilde, Gud som tilgir, viser oss fredens vei og har evne og vilje til å omskape oss.  I de neste versene beskrives hvordan vi som er skapt i Guds bilde, svikter Gud ved fatale veivalg, feil og maktmisbruk. Hun skriver om terror og tårer, tapt tillit, grådighet, krig og konflikter. Det siste verset er som en konkretisering av salmens omkved. Bønnen «Gi oss forvandlingens kraft fra deg» blir til et dirrende rop om å finne tilbake til den vei vi innerst inne vet er den eneste riktige: «Stans du oss, Gud. Vis oss din vilje. / Søstre og brødre er vi på jord. / Hjelp oss i dag å ta tilbake / paradishagen, skapt ved ditt ord.»

Hør salmen bli fremført under Salmeboka minutt for minutt her.