Aurinkomma ylösnousi / Morgonsola varmar kjærleg (N13 846)
T Leonard Tyyppö 1902 (Fi)
O Terje Aronsen 2011 (Kv) Heidi Strand Harboe 2011 (N)

Norsk salmebok er beriket med både samiske og kvenske salmer - femten på hvert av de tre samiske språk og femten på kvensk.  Kvensk er nært beslektet med finsk og tales hovedsakelig av kvener i Finnmark og Nord-Troms. Kvensk har en lang historie som talespråk, men det er bare noe få år siden kvenene fikk sitt offisielle skriftspråk. I dette viktige språkarbeidet har ikke minst Terje Aronsen ved Kvensk institutt i Børselv spilt en betydelig rolle. Han har også vært en sentral bidragsyter i arbeidet med å finne frem til de femten kvenske salmene som skulle være med i den nye salmeboken.

«Morgonsola varmar kjærleg / sigersfjell med lys og brann. / Alle sorger, all bekymring, /alt som tynga oss forsvann.» Slik begynner den nynorske oversettelsen av en vakker sommersalme det kvenske folket nå har delt med alle oss andre i dette landet. Salmen er opprinnelig fra Finland, og det opplyses i rubrikken øverst til høyre for salmenummeret at den først ble oversatt til kvensk i 2011. Men dette er ikke helt riktig, forteller Terje Aronsen. Den har vært sunget på kvensk i mange år, men det var først i forbindelse med å fremskaffe de kvenske salmene til Norsk salmebok at også denne gamle kvenske salmen ble tilpasset det nye skriftspråket. Aronsens oppgave har vært å normere alle de kvenske salmetekstene til dette offisielle skriftspråket. Den eneste salmen han har oversatt helt fra grunnen av, og som dermed er ny i kvensk sammenheng, er «Mitt hjerte alltid vanker» (N13 38).
Heidi Strand Harboe fikk ikke mange dagene på seg til å oversette denne salmen. Hun ble oppringt av Åge Haavik i Kirkerådet en dag i november 2011. Han fortalte at de hadde oppdaget at kvoten med kvenske salmer til den nye salmeboken ikke var oppfylt. Utfordringen til Strand Harboe var å oversette denne salme ut fra en kvensk ord til ord-oversettelse fra Terje Antonsen. Hun fikk bare et par uker på å gjøre dette, og kunne ikke love annet enn å gjøre et forsøk. Hun forteller at hun ut fra notene til den kvenske salmen ikke helt fikk tak på melodien, noe som er svært viktig for å skandere ordene i teksten riktig. Redningen ble en innspilling hun fant på «You Tube». «Melodien var så vakker, at eg bestemte meg for at dette skulle eg klara,» forteller læreren, kulturarbeideren og salmedikteren fra Bryne på Jæren.
Lytt til denne vakre kvenske salme her.

De mange vakre bildene i den kvenske teksten inspirerte Strand Harboe, og dette ville hun få med seg i sin nynorske gjendiktning.  Slik har hun gitt også oss som ikke forstår kvensk, en vakker sommersalme. Vi får synge om vinteren som har «reist sin veg» (v.2), om fuglar som «syng av lyst og glede» og biene som «har nettopp vakna» (v.3)

På en vakker og naturlig måte blir denne salme også til en Kristus-salme, slik vi synger i det tredje verset: «Livet syng og sæla lyser / klart frå Kristi kyrkje nå. / Sommarsola over krossen / viser kven me ventar på.»  Dette motivet utvides i det fjerde verset. Her synger vi om «nådepusten» som fyller brystet og om «sommarlufta» som «strøymer mildt mot oss frå Kristus».

Takk til Terje Antonsen og Heidi Strand Harboe som har gitt oss denne salmen hvor vi kjenner at vi er nær livet, nær naturen, nær alt det skapte, nær Kristus og vårt himmelske hjem.

434 Det er navnet ditt jeg roper.pdf

Uten tvil er denne månedens salme en av de nye salmene i Norsk salmebok 2013 som allerede har sunget seg godt inn. Grunnen til det er nok både den vakre og sangbare skotske folketonen og den sterke og utfordrende teksten.

Salmens norske versjon har fått tittelen «kallet». Originaltittelen er «The summons» = stevningen.  Å stevne dreier seg om å bringe en sak inn for retten. Den skotske prest, salmedikter og medlem av felleskapet Iona, John Bell, uttrykker i teksten som han har skrevet sammen med Graham Maule,  den oppfordring som alle mennesker har fått til å følge Guds kall. Og tittelen han har gitt salmen, uttrykker alvoret i dette kallet. Gud stevner oss. Han kaller oss til etterfølgelse og trofast disippelskap: Will you come and follow me if I but call your name? Will you go where you don’t know and never be the same. Her understreker salmens tekstforfattere at å følge Guds kall fører til radikal endring i ens liv.

Også den norske oversettelsen til Hans-Olav Mørk tydeliggjør at dette ikke er noen lettvint vei. Å oppfylle den etiske fordringen om å «gå til mine minste på en ukjent vei» (vers 2) handler  også om å måtte «tåle onde blikk» og «stå igjen når noen gikk». Hva sikter sistnevnte uttrykk til? Det er nærliggende å tenke på situasjonen vi leser om i slutten av Johannesevangeliets sjette kapittel. Mange av disiplene begynte å falle fra. De likte ikke det Jesus forkynte og valgte å vende ham ryggen. Da spurte Jesus de tolv. «Vil også dere gå bort?» Simon Peter var snar til å svare på disiplenes vegne: «Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds hellige.»

Peter og de elleve andre i den indre kjerne av disipler «stod igjen når noen gikk». Den som velger å lytte til han som har «det evige livs ord» vil oppleve dette igjen og igjen. I salmen spør Mesteren oss: «Vil du kjennes ved mitt navn?» (v.1). Dette følges opp ved et mangfold av diakonale utfordringer, som å åpne blindes øyne, bidra til at fanger får sin frihet og «stelle andres sår / i det skjulte år for år (v. 2).» Når Mesteren kaller til tjeneste, overlater han ikke sine etterfølgere til seg selv. Løftet fra Misjonsbefalingen, «jeg er med dere alle dager inntil verdens ende», klinger med gjennom hele salmen. I den norske oversettelsen av denne månedens salme ved at Kristi løfte gjentas i avslutningen av hvert av de fire første versene: «Jeg vil bli hos deg.»
I salmens fire første vers er det Kristus som er salmens jeg. Dette endrer seg når vi kommer til det femte verset. Her er det vi som synger salmen, alene eller i menighetens fellesskap, som svarer på kallet. Gud har stevnet oss – og det tar vi på alvor: «Når du kaller, må jeg lytte. Jeg vil følge deg! / Jeg vil vende om og vandre på en ukjent vei./ Dit du går, vil jeg gå med, / Herre, la din vilje skje,/ for jeg vet at jeg skal se mitt liv fullendt i deg.»

Salmen er plassert i avsnittet «Hengivelse og etterfølgelse» i N13. Vi har fått en ny misjonssalme og en ny diakonal salme. Bruk den i mange sammenhenger gjennom hele kirkeåret og i trosopplæringen. Få salmer uttrykker klarere hva det innebærer å være en Jesu Kristi disippel.

Hør den engelske versjonen her.