Menneske, du som har kunnskap (N13 726)
T: Eyvind Skeie 2001, fritt etter hustavlen Ropet fra en såret jord av Finn Wagle og Eyvind Skeie
M: Arne Bendiksen 2001

I noen år samarbeidet Eyvind Skeie med populærkomponisten Arne Bendiksen i styret for Tekstforfatterfondet, som har å gjøre med Kopinor og Norsk forening for komponister og tekstforfattere. Skeie utfordret Bendiksen til å skrive en salmemelodi.
Arne Bendiksen mente nok at dette var en litt for høytidelig sjanger for ham. Men da han fikk en tekst fra Skeie som han kunne stå inne for, tok han utfordringen.

Det ble melodien til salmen ”Menneske, du som har kunnskap”, en salme om å ta vare på skaperverket. Salmeteksten er skrevet av Eyvind Skeie med utgangspunkt i hustavlen ”ROPET FRA EN SÅRET JORD” av Finn Wagle og Eyvind Skeie. Hustavlen ble skrevet til konferansen ”Som Gud på jorden” – om etikk og naturforvaltning, i Trondheim 2001. En hustavle kalte man i gamle dager korte tekster som var beregnet til å henges opp på veggen. Det kunne være bibelsteder, visdomsord, dikt, leveregler o.l.

Ropet fra en såret jord
Menneske, du som har kunnskap om godt og ondt. Livet er truet, ta ditt ansvar!

Oppdag helheten
Jorden er en vev uten sømmer som ingen har rett til å rive i stykker.

Sans helligheten
En hellig duft hviler over alt som er til. Livet skal verdsettes, vernes og elskes.

Gled deg over skjønnheten
Skaperverket eier sin egen rikdom. Ingen ting er bare råvarer.
Jordens gaver skal forvaltes med hengivenhet og takk.

Dyrk sammenhengen
Ditt liv er innfelt i jordens liv. Alt er gitt deg til låns. Alt skal du overlate til dem som følger etter.

Kjemp for rettferdigheten
Moder Jord har nok til alles behov, men ikke til alles grådighet.
Misforholdet mellom fattig og riker forakt for menneskeverdet.

Lev i forsoningen
Menneske, du som har makt til å ødelegge jordens vev: Du er kalt til et liv i forsoning!

Hvert vers i salmeteksten begynner med en adresse til oss mennesker: ”Menneske, ...” Det er oss som har kunnskapen, det er oss som er en del av jordens vev, det er oss som må forvalte rett og kjempe for det gode, det er oss som er kalt til et liv i forsoning – med Moder jord, med hverandre og med Gud.
”Det står fritt for oss som møter teksten, om vi skal oppfatte den som Guds tale til oss, som et menneskes formaning eller rett og slett som ”Ropet fra en såret jord”.  Noen kan mene at denne teksten befinner seg uten for rammene av en kristen salmetekst, mens andre vil si at ”vi trenger en slik tekst”, og at den blir gitt mening ved å være en del av gudstjenestens liturgi og kirkerommets symbolunivers”, sier Eyvind Skeie i en kommentar.
Vi håper – og tror – at salmen i sin forening av tekst og melodi, får en egen autoritet når den synges av mange. Bruk den gjerne i juni i forbindelse med feiring av «Skaperverkets dag».

På «Salmeboka minutt for minutt» kan du synge salmen sammen med KORissa til Ivar Jarle Eliassens orgelakkompagnement.