Kirkeårets tekster 2016/2017 er fra 1. rekke

MÅNEDENS SALME Mai 2017: N13  320 Ærens konge, nådens Herre

OBS. Vi foreslår at bibelsk salme velges mellom første og annen tekstlesning.
Nummerhenvisninger er til N13 og Norsk koralbok, bind 3 (NK3).
Se liste over bibelske salmer for kirkeåret, NK3 side 449.

1.mai – Mandag 1. mai 2017 
Jes 58,6–10 Den rette faste: å bryte åk
1 Joh 4,16–21 Vi elsker fordi han elsket oss først
Luk 6,31–36 Gjør godt og vær barmhjertige 

Inngangssalme:
735 Gud, i en tid da alle krefter røynes
Bibelsk salme:
N13 963/NK3  963.4 Min sjel, lov Herren/ Mi sjel, lov Herren
Halleluja / Salme før preken:
680 Ubi caritas et amor / Der barmhjertighet og kjærlighet bor
Salme etter preken / trosbekjennelse:
739 Nå øyner vi lyset av dagen
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
611 Du ber oss til ditt alterbord
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
320 Ærens konge, nådens Herre
4. søndag i påsketiden – Søndag 7. mai 2017
 Jes 54,7–10  Herrens fredspakt eller Apg 9,36–43 Tabita vekkes opp
 Fil 3,12–14  Jeg jager fram mot målet
 Joh 16,16–22 Sorgen skal bli til glede
Inngangssalme:
320 Ærens konge, nådens Herre
Bibelsk salme:
N13 948 / NK3  948.1. Spill for Herren / Spel for Herren
Halleluja / Salme før preken:
643 Du som veien er og livet
Salme etter preken / trosbekjennelse:
677 En bønn er gjemt i hjerteslagets rytme
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
430 Alltid hos deg, min Gud
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
844 No livnar det i lundar (vers 1,2,11,12)

5. søndag i påsketiden – Søndag 14. mai 2017
Hos 14,5–9  Jeg vil lege deres frafall eller Apg 4,32–35 De hadde alt felles
Rom 11,13–20  Du er podet inn blant grenene
Joh 15,1–8  Det sanne vintre
Inngangssalme:
547 Syng for Herren, hele verden!
Bibelsk salme:
943 Hvor elskelige er dine boliger / Kor elskelege dine bustader er
Halleluja / Salme før preken:
537 Flammene er mange, lyset er eitt
Salme etter preken / trosbekjennelse:
609 Å, fikk jeg kun være den minste kvist på vintreet ditt
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
616 La din vingård bære frukt
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
320 Ærens konge, nådens Herre
17. mai – Onsdag 17. mai 2017
Salme 127,1–3 Hvis ikke Herren bygger huset
Apg 17,22–25 og/eller 26–31  Han gir liv og ånde til alle
Luk 1,50–53 Fra slekt til slekt

Inngangssalme:
757 Gud, signe vårt dyre fedreland
Bibelsk salme:
N13 935 / NK3 935.2  Lov Herren, alle folkeslag
Halleluja / Salme før preken:
731 Jeg folder mine hender små / Eg faldar mine hender små
Salme etter preken / trosbekjennelse:
320 Ærens konge, nådens Herre
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
711 Del ditt brød med sulten bror
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
755 Ja, vi elsker dette landet

6. søndag i påsketiden – Søndag 21. mai 2017
Jer 29,10–14  Fredstanker, fremtid og håp eller Apg 16,25–40 Paulus og Silas løslates
1 Joh 5,13–15  Han hører når vi ber
Luk 18,1–8  Enken og dommeren

 

Inngangssalme:
788 Morgenens lysning ild på himlen kaster
Bibelsk salme:
N13 962 / NK3  962.1 Jeg vil love, jeg vil love Herren / Eg vil lova, eg vil lova Herren
Halleluja / Salme før preken:
723 Herre, rekk ut din allmektige hånd
Salme etter preken / trosbekjennelse:
632 Vår himmelske Far, kom nær til oss i nåde
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
621 Nå dekkes bordet, nå tennes lyset
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
479 Fordi han kom og var som morgenrøden (Håpstango)
Kristi himmelfartsdag – Torsdag 25. mai 2017
Salme 110,1–3  Sett deg ved min høyre hånd eller Apg 1,1–11 Jesus tas opp til himmelen
Ef 4,7–10  Han steg opp og gav gaver
Mark 16,19–20  Jesus tas opp til himmelen

Inngangssalme:
320 Ærens konge, nådens Herre
Bibelsk salme:
953 Herren sa til min Herre
Halleluja / Salme før preken:
281 Hellig, hellig, hellig! Herre Gud allmektig
Salme etter preken / trosbekjennelse:
217 Vi fryder oss av hjertens grunn
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
360 Jesus, du har brakt Guds rike
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
222 Kristus, konge, du regjerer

Søndag før pinse – Søndag 28. mai 2017
Hag 2,3–9 Bygg opp igjen Herrens tempel eller Apg 1,12–14 Disiplene venter i bønn
1 Pet 4,7–11  Tjen hverandre med nådegavene
Joh 15,26–27  Talsmannen og dere skal vitne
Inngangssalme:
513 Nå ber vi Gud, Den Hellig Ånd / No bed vi Heilag Anden god
Bibelsk salme:
N13 929 / NK3  920.2 Herren er mitt lys / Herren er mitt ljos
Halleluja / Salme før preken:
456.1 og 456.2 Det er godt å være stille / Det er godt å vera stille
Salme etter preken / trosbekjennelse:
227 Sannhets tolk og taler
Salme under forberedelse av nattverdmåltidet:
563 Når jord og himmel møtes her
Sendelsessalme (før velsignelsen eller som postludium):
674 Pris være Gud, Faderen, Sønnen, Den hellige ånd.

Ærens konge, nådens Herre (N 13 )
T: Henry van Dyke 1907
O: Eyvind Skeie 1997
M: Ludwig van Beethoven 1824

Det finnes melodier som folk nynner med på uten umiddelbart å huske hvor de kommer fra. Slik er det med Beethovens mesterstykke av en melodi som vi finner i hans niende symfoni, «Ode til gleden». I 1907 skrev Henry Jackson van Dyke (1842-1933) en salmetekst til denne musikken, «Joyful, joyful, we adore Thee».  Van Dyke (1852-1933) var amerikansk forfatter, salmedikter, lærer og prest. Han jobbet som professor i engelsk litteratur ved Princeton University mellom 1899 og 1923 og var leder for komiteen som utarbeidet den første trykte presbyterianske liturgienThe Book of Common Worship (1906)

Det fortelles at Van Dyke skrev denne teksten inspirert av fjellenes skjønnhet i den vestlige del av Massachusetts og Connecticut. Den ble først publisert i 1911 i boka Book of Poems, ogdikteren skrev selv om salmen: «Disse versene er et enkelt uttrykk for kristen tenkning og håp for den tid vi lever i. Dagens salmer må synges av folk som kjenner tidens tankesett, som ikke er redde for at vitenskap vil ødelegge religion, eller at noen jordisk revolusjon vil forkaste sannheten om Guds rike. Derfor er dette en salme om tro, glede og håp. Og den kan synges til Beethovens musikk: Ode til gleden.”
Her er første vers av originalteksten:
Joyful, joyful, we adore Thee, / God of glory, Lord of love;
hearts unfold like flow'rs before Thee, / Op'ning to the Sun above,
Melt the clouds of sin and sadness; / drive the dark of doubt away;
Giver of immortal gladness, / fill us with the light of day!

Det er denne teksten som danner utgangspunkt for Eyvind Skeies versjon. Skeie oversatte salmen til sangboken «Rop det ut», som er revidert i flere omganger siden den kom ut første gang på Lunde forlag i 1982. Redaksjonen hadde særlig melodien i tankene og ønsket seg en norsk tekst til denne.

Teksten forener et skapelses- og naturmotiv med flere andre motiver. I de to siste versene trer det tydeligere frem at dette er en salme for den kristne menighet. Det skjer gjennom treenighetsmotivet, bønnen om enhet mellom de troende, og betoningen i det siste verset av det kristne håpet:
Vi som bor i jordens riker, / her hvor døden ennå rår,
priser deg for morgenstjernen / som for våre øyne står!
Fylt av sang vi går mot lyset, / trosser sorg og nederlag,
mens vi ser mot soloppgangen,/ evighetens morgendag.

Eyvind Skeie sier selv om salmen: «Det gleder meg at denne salmen kom med i salmeboken. Det er fint for en menighet å kunne bruke Beethovens mektige og friske melodilinjer i gudstjenesten. Jeg har også merket meg at denne salmen anvendes en del ved vigsler, men faktisk også i begravelser. Men det er slik det er, når vi som arbeider med dette lykkes i å treffe den ekte salmetonen. Da kan det oppstå en tekst som, i forening med melodien, løfter frem troens livstolkning på en måte som passer i mange sammenhenger. I arbeidet med teksten la jeg vekt på å følge mønsteret og tankegangen hos Henry van Dyke, men det var nødvendig å være ganske fri rent språklig, for å få Beethovens melodi til å klinge inn i den norske salmetradisjonen.»
Lytt til salmen på NRK TV– Salmeboka MINUTT FOR MINUTT: Koret Gregos synger på Lambertseter sykehjem, med solist Pål Granberg.