Gå gjennom byens lange, rette gater (N13  520)

T: Holger Lissner 1990
O: Eyvind Skeie 1991
M: Erik Sommer 1990

«Å dikte er å leke med ord, med tanker og bilder, å søke å finne en form for det usagte, så det blir sagt og lar seg se.» Dette sier Holger Lissner om det å dikte salmer. Lekt med ord har han gjort siden 1960-tallet, først som folkehøyskolelærer i Danmark, senere som prest.

Hans salme, «Gå gjennom byens lange lige gader», ble først skrevet til den dansk barne- og ungdomsorganisasjonen «Frivilling Drenge Forbund»(FDF), da de i 1990 skulle innvie et bysenter i København. Den ble sendt videre til Norge i forbindelse med en salmekonkurranse samme år og fikk god respons fra juryen, men ettersom den var skrevet på dansk, kunne de ikke gi den vinnerprisen. Eyvind Skeie oversatte salmen til norsk. Og slik kom den med, først i «Salmer 1997», og nå i Norsk salmebok 2013.
Salmen er allerede godt innsunget i mange norske menigheter, både som pinsesalme og bysalme. Også melodien er en grunn til salmens popularitet. Holger Lissner oppfordret Erik Sommer, dansk komponist og tidligere folkehøyskolelærer, til å skrive en sommerlys og rytmisk spenstig melodi. Og det har han lyktes han godt med. Det er interessant at salmen er kommet med i den norske salmeboken, mens den ikke kom med blant flere salmer av Holger Lissner i «Den danske salmebog» (2002). Salmen er også oversatt til svensk og tysk.

Holger Lissner har siden 70-tallet vært opptatt av bysalmer. Mange mennesker lever fortsatt i et bygdesamfunn, men de fleste bor i byer, og dette har tidligere vært lite reflektert i salmetekster.

I den nye salmeboken har vi heldigvis fått med flere salmer som tar sitt utgangspunkt i og henter sitt språk og sine bilder fra byens liv. I tillegg til «Gå gjennom byens lange, rette gater» nevner vi nr. 621, «Nå dekkes bordet» (Hans-Olav Mørk 1998) og nr. 544, «I en kirke midt i byen» (Dag Aakre / Gunhild Marie Roald 2007).
Denne månedens salme beskriver Den hellige ånd som den kraft som skaper liv, medmenneskelighet og menighet, også i byen. Byens liv skildres ved uttrykk som «lange, rette gater» og «slitte grå fasader» (v.1), «byens torg og plasser» og «maktens grå kontorpalasser» (v.3). Også bymenneskers ensomhet og bitterhet tematiseres (v.3): «Ja, syng om Gud for dem som er alene, og dem som kjenner bitterhet».

Gjennom salmens vers beveger vi oss gjennom hele året, fra sommer til sommer. Åndens gis navn etter hver årstid: «sommerlyse Helligånd» (v.1.), «septembermilde kjærlighet» (v.2.), «vinterklare sannhets ånd» (v.3.), «vårens yre skapermakt» (v.4). Og i salmens avsluttende linjer er vi tilbake til sommeren: «Så går vi ut i tro til Gud / og lever uten frykt i nådens sommer».

Lytt til salmen ved å klikke deg inn på www.nrk.no  / Salmeboka minutt for minutt. Damekoret «Sangforeningen» synger den til «Hekta-bandet s» komp, med Øystein Wang ved flygelet.