Estrid Hessellund og Sindre Eide: 

Vi kommer til deg i bønn, du, vår Far (N13 543)
T: Åshild Stensrud Kaasa og Eirik Kaasa 2004
M: Gisle Børge Styve 2004

 

Ten Sing-bevegelsen feiret 50 årsjubileum i 2018. I den anledning ble det gitt ut en CD på Kirkelig Kulturverksted med et lite knippe sanger som har sitt utspring fra tekstforfattere, komponister og artister som har vært knyttet til forskjellige av landets Ten Sing-grupper. Tre av kuttene på utgivelsen «De Utrolige – Ten Sing 50 år» er kommet med i Norsk salmebok 2013: Bjørn Eidsvågs «Som et barn ble du båret til meg» (449), gospellåten «Lean on me» (646), og den vi har valgt til månedens salme for mars: «Vi kommer til deg i bønn, du, vår Far» (543).

 Salmen var et bestillingsverk til KFUK/KFUMs tenåringstreff (TT) i Haugesund 2004. Den ble publisert allerede året etterpå i Syng Håp (IKO-forlaget, 2005). Teksten er skrevet av ekteparet Åshild og Eirik Kaasa. Hun er frilanssanger, og har blant annet medvirket som korist i en rekke TV-programmer som Idol og Skal vi danse. Han er musiker og sangpedagog. De er begge med i gospelkoret Safari som er tilknyttet Bjølsen misjonskirke i Oslo. Han er dirigent, og begge skriver og komponerer for dette koret.

Melodien er komponert av Gisle Børge Styve. Mange vil kjenne ham som en av de to faste pianistene i NRK/TV-programmet Beat for beat. «Melodien må regnes til den populærmusikalske sjanger», skriver Stig Wernø Holter i sin omtale av den i Nytt norsk salmeleksikon, bind IV. Den kan oppleves som en litt 70-talls ungdomssalme i sin lett gyngende seks åttendedels (6/8) takt. Melodisk har den likheter med Tore Littmarcks salme «Herre, du vandrer forsoningens vei» (N13 737), fra 1972.

Melodien poengterer teksten på en god måte. Den fremhever tekstens to bevegelsesretninger. Både «Vi» i første vers og «Du» i det andre verset forsterkes både av melodi og rytme: «Vi kommer til deg i bønn, du, vår Far» (1.v). «Du kommer til oss med håp og med fred.»

Både melodi og tekst sammen er nok en grunn til at salmen ble svært populær allerede på TT i 2004. Og den har siden vært en av gjengangerne i kristne ungdomsmiljøer. Salmen er både en bekjennelse, en forpliktelse og en bønnesalme. La oss stå sammen i fred om ditt bord, ansikt til ansikt med verden. Slik lyder åpningslinjen i refrenget etter alle tre versene. Etter første og tredje vers avsluttes refrenget slik: Nå står vi samlet, vi kommer til deg. / Herre, vi ber om at du viser vei. Refrengets avslutning etter andre vers understreker dette versets retning, at Gud kommer til oss: Du kommer til oss med håp og med fred,/  møter hvert menneske med kjærlighet.
I Syng håp er salmen plassert under avsnittet «Solidaritet og tjeneste», mens den i Norsk salmebok 2013 står i avsnittet «Kirken og det kristne fellesskapet». Dette viser det store innholdsmessige spennet i teksten. Den passer like godt under begge disse avsnitt. Stig Wernø Holter (Nytt norsk salmeleksikon, bind IV) poengterer at teksten er rettet til Gud, «vår Far», men den har en rekke referanser til Jesus og ord han talte til disiplene: «ditt bord» (nattverdbordet), «bygge din kirke» (Matt 16,18), «gå ut på ditt ord» (Matt 28,19), «leve som lys og som salt» (Matt 5,13-16).

Salmen fungerer godt med orgel som akkompagnement. Men ifølge kirkemusiker Hans Olav Baden, som har kjent og brukt denne salmen helt siden TT i 2004, er det en av de salmene hvor han beveger seg fra orgelkrakken over til pianoet. Slik fungerer den best – gjerne med et ekstra komp i tillegg til pianoet, sier han.
Salmen ble komponert som en bandsalme til husbandet på TT i Haugesund. Slik er den også innspilt på Ten Sings jubileumsplate «De utrolige», med Mari Tesdal Hinze som solist. Lytt til den på CD-en (FXCD 447, KKV 2018), eller fra en musikkstrømmetjeneste (f.eks Spotify og Tidal).