Nå øyner vi lyset av dagen (N13 739)
T: Silvio Meincke 1982
O: Vidar Kristensen 1994
M: Edmundo Reinhardt og Juão Carlos Gottinari 1982

Norsk salmebok 2013 har en liste over salmer fra den verdensvide kirke (side 2418). Her finner vi tre salmer fra Brasil. En av dem er håpssalmen Nå øyner vi lyset av dagen. Salmeteksten er skrevet av Silvio Meincke, en luthersk prest i Brasil, født i 1942. Komponistene Edmundo Reinhardt og João Carlos Gottinari har benyttet elementer fra den folkelige gauchos-musikken og gitt teksten en melodi som fremhever både sangens lengsel og lovsang.

Meincke vokste opp i den sørligste provinsen i Brasil, Rio Grande do Sul. Foreldrene var småbønder, hadde sju barn, og livet i familien var preget av hardt arbeid og kristen tro. Som ung flyttet han til São Leopoldo, begynte på teologistudiet der og ble ordinert til prest i Den evangelisk-lutherske kirken i Brasil. I noen år arbeidet han som professor i systematisk teologi, før han ble rådgiver for sosiale bevegelser, tilknyttet et økumenisk senter. Han ville bidra i kampen mot fattigdom og lidelse i landet. Det førte til at han ble truet på livet under militærdiktaturet som hadde makten fra 1964 til 1985. Håpet om et rettferdig samfunn og en rettferdig verden preger også sangtekstene hans, ikke minst i Um pouco além do presente. I Vidar Kristensens norske gjendiktning fra en «ord for ord-oversettelse» fra portugisisk har sangen fått tittelen Nå øyner vi lyset av dagen.

           
I 1993 var Rune Rasmussen i Det Norske Misjonsselskap i Brasil for å samle inn brasilianske sanger til en ny musikal ved Rønningen folkehøyskole i Oslo. Året etter fikk Vidar Kristensen i oppdrag å oversette ni sanger som skulle være med i musikalen, og Thor Rummelhoff skrev dramatekstene som bandt sangene sammen. Nå øyner vi lyset av dagen var en av disse sangene i musikalen Det lovede land.

Salmen er en bønnesalme, en gledessalme og en håpssalme.
Den bæres av en sterk tro på at Gud griper inn til befrielse, slik det uttrykkes i det første verset: Snart kommer du Jesus og skaper en fremtid der alle er trygge. I refrenget etter hvert av salmens fem vers gjentas den andre bønnen i Fadervår på denne måten: La riket ditt komme til oss, la festen og gleden få råde. Formuleringen svarer godt til Luthers forklaring til denne bønnen i Den lille katekisme: Guds rike kommer av seg selv uten at vi ber om det, men i denne bønnen ber vi om at det må komme til oss også.
Det er sterke og konkrete bønner som legges i vår munn og i våre hjerter når vi synger denne sangen. Vi ber om en jord uten ondskap, uten hat, uten trengsel, der fred og rettferdighet råder (v.2).
Vi ber om en jord uten kriger, uten våpen og vold, med vennskap på tvers av grenser (v.3).
Vi gleder oss over dagen og skaperverket, og over løftet om Guds rike og Guds nåde (v. 1 og 5):
Aie, eia, aie, aie, aiå! – synger vi med både lengsel og jubel!

Vi synger håp sammen med mennesker i Brasil, i vårt eget land og i hele verden. Vi synger håp i vissheten om at Kristus er i vår fremtid. Han som har gått foran, gjennom død til liv for oss, gir håp til våre liv her og nå: Din fremtid gir håp for vår nåtid; snart kommer du selv og befrir oss (v.5).

Gå inn på www.nrk.no  Her finner du hele TV-sendingen «Salmeboka minutt for minutt» og kan søke opp denne salmen, fremført av Skjeberg kirkekor.