Månedens salme februar 2020

Publisert 23.01.2020

Vi tenner lys i globen vår (N13 640)
T: Grethe Myhre Skottene 2009
M: Carl-Andreas Næss 2009

 Lysgloben kom inn i norske kirker uten at noen kommisjon hadde bestemt dette tilskuddet til kirkeinventaret. Til Kirkenes verdensråds møte i Uppsala i 1968 kom ideen med å utforme en jordklode med lysholdere. Lystenningsstedet ble brukt som et bønnested ved inngangen til kirkerommet: Her kunne deltakere på konferansen tenne lys og be en bønn.

Det tok noen år før lysgloben ble tatt i bruk i Den norske kirke, men på slutten av 80-tallet var den kommet på plass mange steder. Lysgloben er vanligvis formet som en globus-lysestake. I midten står et stort lys som symboliserer Kristus som verdens lys og verdens frelser. Dette lyset kalles Kristuslyset. Lysgloben fikk som oftest sin plass ved inngangspartiet til kirken, på et sted en kunne tenne et lys, stå en stund i bønn og ettertanke, uten å være synlig for resten av menigheten. Etter hvert er det også blitt vanlig med lysglober fremme i kirken, til bruk under forbønnen og gjerne som et sted den enkelte kan tenne sitt lys i forbindelse med bønnevandring eller nattverd.

 

«Det er ikke lett å få inn en salme i salmeboken», sier komponist og kantor i Sarpsborg kirke, Carl-Andreas Næss i et intervju på nettsiden til Borg Bispedømme. «Men de trengte en lysglobesalme, og dermed kom vår salme inn,» fortsetter han. Salmen fortjener sin plass uansett hvilke kriterier den kom inn på. «Vi tenner lys i globen vår» er av god kvalitet både innholdsmessig, poetisk og musikalsk.

Ideen til salmen oppstod på babysang i Sarpsborg kirke, der de manglet en salme som kunne synges ved lystenningen rundt lysgloben. Næss utfordret Grethe Myhre Skottene, som er frivillig under babysangen, til å skrive en tekst som han senere satte melodi til. Skottene er førskolelærer, spesialpedagog og forfatter. Sammen med Næss vant hun Stortingets konkurranse om en ny jubileumsmarsj til grunnlovsjubileet 2014: «Det går et festtog gjennom landet».

Skottene og Næss har skrevet mange salmer og sanger sammen. Flere av dem finner vi innspilt på CD-en «Sangen kan løfte oss», utgitt på plateselskapet Grong (CD GMP19021). Her er lysglobesalmen kutt nr. 5, som kan streames på musikktjenester eller på YouTube. Lytt til nydelig sang med jentekor og Sarpsborg kammerkor, krydret med vakker musikk av musikere fra Oslo-Filharmonien.
Melodiens åpning er uvanlig og ikke enkel å synge ved første forsøk. «Et forspill som slutter på en C7-akkord vil være til stor hjelp», skriver Stig Wernø Holter i Nytt norsk salmeleksikon, Bind IV. «Rytmisk består melodien av en lang rekke åttendelsnoter, som på en virkningsfull måte brytes i begynnelsen av refrenget ved ordene «lys» og «håp».

 Salmen åpner med en situasjonsbeskrivelse: Vi tenner lys i globen vår / og ber en stille bønn.

Det andre verset uttrykker en bønn til Gud, vår Far, om å «gi oss retning – gi svar» i møte med livets mange valg. I det tredje verset rettes bønnen mot Gud som «vårt lys» (jf. Joh 8, 12) som «kjenner våre navn» - og avsluttes med den inderlige bønnen: Kom til oss, trøstens Gud: Vær nær. / Og bær oss i din favn.
Refrenget henspiller på den aronittiske velsignelsen (4 Mos 6,24-26):
Gi lys, gi håp / og mot til dine barn.
La ditt ansikt lyse over oss. Velsign oss med din fred.
Bruk gjerne salmen ved lystenning på babysang og andre samlinger. I gudstjenesten kan den benyttes i tilknytning til forbønn og bønnevandring. Man kan også tenke seg teksten skrevet på en plakat ved lysgloben. Slik kan den være til hjelp for enkeltmennesker som står ved globen og tenner sitt lys i bønn og ettertanke.

Les mer

Månedens salme januar 2020

Publisert 17.12.2019
Estrid Hessellund og Sindre Eide: Månedens salme januar 2020Alt har du gitt oss, Herre (N13 106)T: Arnold Eidslott 1993M: Trond H.F. Kverno 1993Spør en ungdom om hva hun eller han forbinder med «de vi...
Les mer

Månedens salme desember 2019

Publisert 21.11.2019
Estrid Hessellund og Sindre Eide: Månedens salme desember 2019Eit lite barn voks opp til mann (N13 740)T: Edvard Hoem 1983M: Henning Sommerro 1983 Finnes det politiske salmer i Norsk salmebok? Vi har ...
Les mer

Månedens salme november 2019

Publisert 21.10.2019
Gud, som oss skaper / God of creation (N13 681)T: M. Thomas Thangaraj 1990, etter 2 Kor 13,13O: Norsk tekst etter Per Harling (Sv) 1995M: Tamilsk raga tilrettelagt av M. Thomas Thangaraj 1990Salmens t...
Les mer

Månedens salme oktober 2019

Publisert 19.09.2019
Jeg kan ikke bruke de dristige ord (N13 447)T: Ragnar Leivestad 1969M: Åge Haavik 1995Finnes det noen «på bakerste benk»-salmer i Norsk salmebok? Begrepet ble lansert av Bjørn Eidsvåg med LP-en hans f...
Les mer

Månedens salme september 2019

Publisert 13.08.2019
Estrid Hessellund og Sindre EideKom, la oss samles ved Guds bord (N13 558)T: Arne E. Sæther 1974M: Holm W. Holmsen 1974Barna går først inn i kirkerommet. De bærer med seg alterduken, lysene, blomstene...
Les mer

Månedens salme august 2019

Publisert 26.06.2019
Estrid Hessellund og Sindre Eide: Månedens salme august 2019Vi er barn av lys og skygge (N13 504)T: Tore Thomassen 2005M: Tore Thomassen 2005 Alle mennesker er like verdifulle. Vi er alle som «blomste...
Les mer

Månedens salme juli 2019

Publisert 26.06.2019
Stjernene lyser fremdeles i mørket (N13 724)T: Svein Ellingsen 1992M: Svein Møller 1992Da Kirkemøtet behandlet saken «Forbruk og rettferd» i 1996, valgte komiteen som forberedte saken, å legge frem si...
Les mer

Månedens salme juni 2019

Publisert 27.05.2019
Du gav oss perlen, den som heter Jorden (N13 718)T: Eyvind Skeie 1974M: David Evans 1927Bjørn Eidsvåg skriver vanligvis både tekst og melodi til sangene sine. Men på LP-en «Live in Ny York», Bjørns fj...
Les mer

Månedens salme mai 2019

Publisert 24.04.2019
Alt det minste som Gud skapte (N13 787)T: Geir Hegerstrøm 2001O: Arve Brunvoll 2010 (N)M: Geir Hegerstrøm 2001Hvor får en salmedikter inspirasjon til tekstene sine fra? Edvard Hoem har uttalt at han s...
Les mer

Estrid Hessellund og Sindre Eide er ansatt som forlagskonsulenter i Eide forlag med Norsk salmebok 2013 (N13) som særlig arbeidsområde. Hver måned vil de i denne spalten presentere en av salmebokens nye salmer.