Månedens salme november 2019

Publisert 21.10.2019

Gud, som oss skaper / God of creation (N13 681)
T: M. Thomas Thangaraj 1990, etter 2 Kor 13,13

O: Norsk tekst etter Per Harling (Sv) 1995
M: Tamilsk raga tilrettelagt av M. Thomas Thangaraj 1990

Salmens tittel «God of creation» er kjent som «den tamilske velsignelsen». Forfatteren Thomas Thagaraj er indisk tamil, født og oppvokst i delstaten Tamil Nadu (tamilenes land) på sørspissen av den indiske halvøy. Han er professor i teologi og salmedikter. Hans morsmål er tamil, men teksten til denne salme er opprinnelig skrevet på engelsk, ifølge ham selv til bruk både i USA og hans hjemland.
Thangaraj var i mange år professor i teologi i Atlanta, USA, frem til han ble pensjonist i 2008.
Salmen er blitt kjent gjennom Kirkenes Verdensråd og Konferansen av europeiske kirker (KEK), og etterhvert oversatt til flere språk. I Norge ble den først presentert på KEK’s generalforsamling i Trondheim i 2003, både på engelsk og med svensk oversettelse av Per Harling. Senere kom den på norsk i «Syng håp!» (IKO-forlaget 2005), og i Norsk salmebok 2013.

Denne trinitariske velsignelsen henter sin tematikk fra den apostoliske velsignelsen (2 Kor 13,13): «Vår Herre Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den hellige ånds samfunn være med dere alle!». Men den tamilske velsignelsen følger den tradisjonelle rekkefølgen i treenigheten: Gud, Kristus og Den hellige ånd.

 «God of creation, send us with your love», lyder det I den engelske originalen.I den norske oversettelsen brukes begrepet mildhet i stedet for kjærlighet: «Gud som oss skaper, send oss med din mildhet.» Den andre personen i treenigheten gis betegnelsen «Child of salvation / Barn, som oss frelser». Ifølge forfatteren er det både for å gi teksten et mer inkluderende språk, og for å understreke at barnet i krybben kom som vår frelser (jf. Joh 3,16). At Kristus omtales som barn og ikke som voksen (lidende og oppstanden) er også et eksempel på indisk dialog-teologi. I hinduistisk religiøsitet avbildes mange guder som barn. Og derfor kan denne betegnelsen på Kristus være et budskap inn i indisk sammenheng om at også i den kristne tro finnes Gud som et barn.

I velsignelsens tredje ledd endres betegnelsen fra fellowship i den apostoliske velsignelsen til peace i den tamilske. Slik også i den norske oversettelsen: «Ånd som oss forener, send oss med din fred.»
Den tamilske velsignelsen har et sterkere sendelsesmotiv enn den apostoliske. I alle de tre leddene gjentas ordene «send us / send oss». Slik blir denne velsignelsen ikke en som skal lyses av presten over menigheten, men en velsignelsesbønn som skal synges eller leses av alle.
Det er fint å synge både den engelske og den norske teksten, evt. et par ganger, og så vente med å synge de siste fire «Amen»-taktene til slutt.

Melodien er pentaton, hvor en bruker fem ulike toner innenfor oktaven, uten halvtoner. I indisk sammenheng benyttes gjerne det tradisjonelle trekkspill-lignende instrumentet srutibox hvor den samme pulserende akkord kan benyttes for å understøtte melodien. Men på piano eller orgel kan man akkompagnere med grunntonen (C) og kvinten (G) til hele salmen.

Hør Hydrokoret, med dirigent Trond Dahlen og Ivar Jarle Eliassen ved flygelet, synge salmen på NRK/TV, «Salmeboka minutt for minutt» (25.episode).

Les mer

Månedens salme oktober 2019

Publisert 19.09.2019
Jeg kan ikke bruke de dristige ord (N13 447)T: Ragnar Leivestad 1969M: Åge Haavik 1995Finnes det noen «på bakerste benk»-salmer i Norsk salmebok? Begrepet ble lansert av Bjørn Eidsvåg med LP-en hans f...
Les mer

Månedens salme september 2019

Publisert 13.08.2019
Estrid Hessellund og Sindre EideKom, la oss samles ved Guds bord (N13 558)T: Arne E. Sæther 1974M: Holm W. Holmsen 1974Barna går først inn i kirkerommet. De bærer med seg alterduken, lysene, blomstene...
Les mer

Månedens salme august 2019

Publisert 26.06.2019
Estrid Hessellund og Sindre Eide: Månedens salme august 2019Vi er barn av lys og skygge (N13 504)T: Tore Thomassen 2005M: Tore Thomassen 2005 Alle mennesker er like verdifulle. Vi er alle som «blomste...
Les mer

Månedens salme juli 2019

Publisert 26.06.2019
Stjernene lyser fremdeles i mørket (N13 724)T: Svein Ellingsen 1992M: Svein Møller 1992Da Kirkemøtet behandlet saken «Forbruk og rettferd» i 1996, valgte komiteen som forberedte saken, å legge frem si...
Les mer

Månedens salme juni 2019

Publisert 27.05.2019
Du gav oss perlen, den som heter Jorden (N13 718)T: Eyvind Skeie 1974M: David Evans 1927Bjørn Eidsvåg skriver vanligvis både tekst og melodi til sangene sine. Men på LP-en «Live in Ny York», Bjørns fj...
Les mer

Månedens salme mai 2019

Publisert 24.04.2019
Alt det minste som Gud skapte (N13 787)T: Geir Hegerstrøm 2001O: Arve Brunvoll 2010 (N)M: Geir Hegerstrøm 2001Hvor får en salmedikter inspirasjon til tekstene sine fra? Edvard Hoem har uttalt at han s...
Les mer

Månedens salme april 2019

Publisert 07.03.2019
Min gjenløser lever (N13 211)T: Britt G. Hallqvist (etter Job 19, 25-27) 1977O: Øystein Thelle 1995M: Lars Moberg 1979 En sterk trosbekjennelse fra et menneske som har gjennomgått store lidelser, gjør...
Les mer

Månedens salme mars 2019

Publisert 11.02.2019
Estrid Hessellund og Sindre Eide: Vi kommer til deg i bønn, du, vår Far (N13 543)T: Åshild Stensrud Kaasa og Eirik Kaasa 2004M: Gisle Børge Styve 2004 Ten Sing-bevegelsen feiret 50 årsjubileum i 2018....
Les mer

Månedens salme februar 2019

Publisert 21.01.2019
Estrid Hessellund og Sindre Eide: Månedens salme februar 2019Du er mi øy i havet, Gud (N13 334)T: Sverre Hatle 2009, fritt etter keltisk kveldsbønnM: Norsk folketone (Rindal, Nordmøre) Flere salmer i ...
Les mer

Estrid Hessellund og Sindre Eide er ansatt som forlagskonsulenter i Eide forlag med Norsk salmebok 2013 (N13) som særlig arbeidsområde. Hver måned vil de i denne spalten presentere en av salmebokens nye salmer.