Opp, gledest alle, gledest no (N13, 7 a + b)
T: Thomas Kingo 1689 O: Elias Blix 1890
M: J. Chr. Fr. Hæffner 1820 (7a)
M: Odd Nordstoga 2009 (7b)

Noen ganger skjer det at en ny melodi gir en gammel tekst nytt liv og aktualitet. Slik skjedde det før jul i 2009, da to av Norges mest kjente og folkekjære artister, Sissel Kyrkjebø og Odd Nordstoga, gikk sammen om å lansere prosjektet «Strålande jul», både på CD og på en rekke julekonserter rundt omkring i landet. De satset på en blanding av gamle klassikere og nyskrevne julesanger. Noe av hensikten var, ifølge plateselskapet Universal Music Norge, «å styre unna de aller mest kjente julelåtene, og heller gi lytterne mulighet til å oppdage noen andre, litt mindre kjente – men ikke mindre vakre sanger.» Slik ble den gamle Kingosalmen fra 1689, i den nynorske oversettelsen av Elias Blix fra 1890, så å si lansert som en ny og aktuell advents- og julesalme. Og takket være Nordstogas melodi, var det heller ingen tvil for salmebokredaksjonen om at salmen skulle komme med i Norsk salmebok 2013.

                               Det finnes flere melodier til denne salmen. I Danmark er en tysk folkevise fra 1534 og en melodi av Thomas Laub (1915) de mest brukte. Melodien 7a i Norsk salmebok er komponert av den tysk-svenske dirigent og komponist Johan Christian Friedrich Hæffner (1759-1833).

                               Den danske biskop og salmedikterThomas Kingo (1634-1703) fikk på slutten av 1600-tallet i oppdrag å tilrettelegge for en ny dansk/norsk salmebok til bruk «fra Kongeåen til Nordkapp», med faste salmer til hver gudstjeneste gjennom kirkeåret. Det endte med «Den forordnede Kirkepsalmebok» fra 1699, kalt «Kingos salmebog» eller bare «Kingo». Dette var den mest brukte salmebok i Norge inntil Landstads kirkesalmebok kom i 1870. Også her var Kingo godt representert, med hele 100 salmer. I Norsk salmebok 2013 finner vi 16 Kingosalmer.
                              

Salmen «Opp, gledest alle, gledest no» var av Kingo plassert som epistelsalme på 4.søndag i advent, men den kan selvsagt brukes gjennom hele adventstiden. Salmen er bygget over en tekst fra Paulus’ brev til filipperne: Gled dere alltid i Herren! Igjen vil jeg si: Gled dere! La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. (Fil 4,4-7)
                              

Salmen åpner med en oppfordring til «alle» om å glede seg. Og begrunnelsen for gleden knytter Kingo i det første verset til den kommende julefesten. Gud er kommet nær. Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss (Joh 1,14). I vers 2 uttrykker salmedikteren at sorg og savn skal vike for den glede det er å ta imot Jesus med «bøn og hjartans takk og tru». I det siste verset gjenkjenner vi bønnen om fred som avsluttet ordene fra Fil 4,4-7. Fredsbønnen knyttes både i Kingos originale tekst og i oversettelsen av Elias Blix til julens glede:
Gud, lat din fred som høgre er / enn hug og vit kan fata her, /
vårt hjarta vel få vara / i Kristus Jesus, at me må /
den store jolegleda få / som aldri bort skal fara!

Gå inn på NRK/TV «Salmeboka minutt for minutt» og lytte til salmen, sunget av Hemne og Vinje Songlag.

Kilde: Nytt norsk salmeleksikon, bind III, Akademika forlag 2013