Månedens salme oktober 2020

Publisert 16.09.2020

Estrid Hessellund og Sindre Eide: Månedens salme oktober 2020

Vår himmelske Far, kom nær til oss i nåde (N13 632)
T: Helena Shuuladu 1972
O: Ull-Britt Gustafsson-Pensar 1979 (Sv) / Per Lønning 1992
M: Philipp Paul Bliss, før 1876

Blant folk på jorden må vi «regnes blant de rike.» Det er ikke ofte vi finner utsagn som dette i en salme. Rett og slett en innrømmelse av at vi som sitter her i en norsk kirkebenk eller et annet norsk fellesskap og synger denne salmen sammen, vi hører til blant de rikeste av alle folk på jorden. Det gir oss et særlig ansvar. Det tredje verset, som kan betraktes som salmens nøkkelvers, gir oss en indirekte påminnelse om rikdommens farer, slik det uttrykkes flere steder i evangeliene, blant annet i Lukasevangeliet: «Hvor vanskelig det er for dem som eier mye, å komme inn i Guds rike!» (Luk 18,24). Teksten kan leses (og synges!) «i lys av vår tids besinnelse over og erkjennelse av kollektivt ansvar for den globale urettferdigheten» (Stig W. Holter).

Hun som i 1972 skrev originalen til denne salmen, Helena Shuuladu, er fra Namibia. Salmen er skrevet på ndongan, en skriftlig variant av ovambospråket som snakkes i Angola og Namibia. Disse landede hører i alle fall ikke til blant de rikeste. En meningsoversettelse til engelsk forteller at den namibiske tekstforfatteren skriver om sitt folk: «Lord, you know we are downtrodden among the nations». Den svenske oversetteren har oversatt dette nær opp til originalen med formuleringen «vi reknas til de svaga». Da Per Lønning oversatte salmen i 1992, valgte han «å ta hensyn til at salmen hos oss står i en helt annen politisk og sosial kontekst enn Shuuladus originale salme» (Stig W. Holter). Slik har han gjort denne salmen til en av de mest nærgående og utfordrende vi har i vår salmebok. I det fjerde verset synger vi: «Når dom en dag skal felles / miskunne deg, vår Herre.»
Både i den namibiske originalen og den norske oversettelsen avsluttes hvert vers med bønneropet: «Miskunne deg, vår Herre.» Under den namibiske uavhengighetskrigen, 1966-1989, ble denne salmen sunget om og om igjen i gudstjenestene, spesielt i den lutherske kirke hvor Shuuladu bidro sterkt både som korleder, komponist og salmedikter. Salmen fungerte nærmest som en type ikke-voldelig motstand mot undertrykkelsen. Den ble forsøkt forbudt, men forgjeves.

Salmen var hyperaktuell i Namibia på 70/80-tallet, og er det også i 2020, både i Namibia og i vår del av verden. I det andre verset henvender vi oss til Vår Skaper som «ser at vold og ufred råder», og vi ber Herren om å miskunne seg over «dem som lider». I det siste verset ber vi «om fred på jorden» og om at fiender må bli venner.

Melodien er av Phillip Paul Bliss (1838-1876), en amerikansk musiker og sangforfatter. I Norsk salmebok finner vi ham blant annet som både tekstforfatter og komponist til «Vi stemmer i en frydesang» (N13 374).

Hør koret De Kor synge denne månedens salme på NRK/TV «Salmeboka minutt for minutt» (Episode 23)

(Kilde: Artikkel om salmen av Stig W. Holter i Nytt norsk salmeleksikon, bind IV, Fagbokforlaget, 2018)

Les mer

Månedens salme september 2020

Publisert 24.08.2020
Estrid Hessellund og Sindre EideLa din vingård bære frukt (N13 616)T: Johan Varen Ugland 1994, fritt etter Lutheran Book of Worship 1978M: Johan Varen Ugland 1994På 1980/90-tallet ble det mer og mer v...
Les mer

Månedens salme august 2020

Publisert 18.06.2020
Estrid Hessellund og Sindre Eide: Månedens salme august 2020Nobody knows the trouble I’ve seen / Kven veit vel om den urett eg leid? (N13 470)T: Afro-amerikansk spiritualO: Edvard Hoem 1999M: Afro-ame...
Les mer

Månedens salme juli 2020

Publisert 17.06.2020
Estrid Hessellund og Sindre EideHer er jeg, Herre, med min ånd for dine øyne (N13 437)T og M: Kristin Solli Schøien 1993Det tok ganske mange år før noen av Kristin Solli Schøiens sanger kom med i Den ...
Les mer

Månedens salme juni 2020

Publisert 19.05.2020
Estrid Hessellund og Sindre Eide: Månedens salme juni 2020Du spenner ut stjerneteltet (N13 303)T Åse-Marie Nesse 1990M Holm W. Holmsen 1995Folk i Beijing kan se klar himmel for første gang på mange år...
Les mer

Månedens salme mai 2020

Publisert 28.04.2020
Estrid Hessellund og Sindre Eide: Månedens salme mai 2020Himlane kan ikkje romme deg ( N13 288)T: Trond Hellemo 2004M: Bjørn Andor Drage 2004Mange har et bestemt kirkerom som de lengter etter igjen å ...
Les mer

Månedens salme april 2020

Publisert 18.03.2020
Estrid Hessellund og Sindre Eide: Du låg og skalv av angst på kne (N13 144)T: Bjørn Eidsvåg 1984, 1987M: Bjørn Eidsvåg 1984Bjørn Eidsvåg er representert med melodien til «Ein fin liten blome» i Norsk ...
Les mer

Månedens salme mars 2020

Publisert 20.02.2020
Estrid Hessellund og Sindre Eide: Månedens salme mars 2020Eg kjem med tome hender (N13 438)T: Heidi Strand Harboe 1998M: Arne J. Solhaug 2006Det er et lykketreff når en tekst får en melodi som oppleve...
Les mer

Månedens salme februar 2020

Publisert 23.01.2020
Vi tenner lys i globen vår (N13 640)T: Grethe Myhre Skottene 2009M: Carl-Andreas Næss 2009 Lysgloben kom inn i norske kirker uten at noen kommisjon hadde bestemt dette tilskuddet til kirkeinventaret. ...
Les mer

Månedens salme januar 2020

Publisert 17.12.2019
Estrid Hessellund og Sindre Eide: Månedens salme januar 2020Alt har du gitt oss, Herre (N13 106)T: Arnold Eidslott 1993M: Trond H.F. Kverno 1993Spør en ungdom om hva hun eller han forbinder med «de vi...
Les mer

Estrid Hessellund og Sindre Eide er ansatt som forlagskonsulenter i Eide forlag med Norsk salmebok 2013 (N13) som særlig arbeidsområde. Hver måned vil de i denne spalten presentere en av salmebokens nye salmer.