Tenn lys! Et lys skal brenne (N13 25)
T: Eyvind Skeie 1988 (B), 2011 (N)
M: Sigvald Tveit (1988)

Radarparet Eyvind Skeie og Sigvald Tveit skrev sanger på løpende bånd til barne-TV-serien Portveien 2 som NRK produserte på 80-tallet. Hele 140 episoder ble det til. Skeie var en av seriens manusforfattere og Tveit komponerte all musikken. Herfra kjenner vi sanger som «Ta en potet» og «Morgendagens søsken».

«Tenn lys!» ble skrevet til seriens julekalender – og programleder Eli Rygg har nylig uttalt i et intervju til avisen Dagen at hun husker at hun var stolt over å synge denne sangen. Og hun er fortsatt veldig glad i den. «Jeg tror Eyvind må ha vært synsk da han skrev sangen», sier hun og legger til at «sangen har et politisk budskap som jeg liker godt.»
«Da vi skrev sangen på 80-tallet, visste vi ikke at den skulle bli enda mer aktuell i 2016. Det er et tankevekkende perspektiv», sier Eyvind Skeie. Oppfordringen «Tenn lys!» gir denne teksten dens preg. Det er ingen beskrivelse av å tenne lys, men en oppfordring til å gjøre det. Tenne lys for fanger som «må få sin frihet» og flyktninger som «må få et hjem». Sangen forholder seg direkte og konkret til dagens virkelighet, også når vi tenner lys «for dem som gråter og dem som trøster dem» og «for dem som kjemper for frihet og for rett.»

Når denne sangen også i år synges vers for vers, mens det tennes lys på adventskransen både i kirken og i hjemmene, gir den en helt spesiell anledning til å snakke om de tema den tar opp. Samtidig er det å tenne lys en håpshandling. De fire adventslysene uttrykker vår støtte til dem som omtales i versene, og minner oss om håpet vi har til «himmelkongen som gjeterflokken så». De fire lysene stråler «for ham som elsker alt som lever, hver løve og hvert lam.» «Det viktige for meg som forfatter», forteller Skeie, «var realismen i teksten - og at denne ble knyttet sammen med det vi kan kalle for et inkarnasjonsmotiv, så langt som det lar seg uttrykke i noen linjer.»

For Skeie og Tveit var det viktig at «Tenn lys!» skulle være allmenn, men samtidig ha med den kristne juletradisjonen. Teksten fikk fort innpass i barnehager og skoler, og kom dermed også inn i hjemmene. Men Skeie forteller at han aldri hadde sett for seg at den også ville få innpass i salmebøker, først i Salmer 1997 og siden i Norsk salmebok 2013. «Det er viktig for samfunnet og ikke minst for kirken at det finnes noe fellesstoff som er allment akseptert på flere arenaer, og Tenn lys er blitt en slik sang.»

Sanger som skal fungere i et barne-TV-program, må både være poetiske og ha et konkret og tydelig språk som barn kan forstå. Samtidig må melodiene være så sangbare at man kan synge med på dem på direkten. Her er det få som har lyktes bedre enn Skeie og Tveit. Sistnevnte har en hel egen evne til å komponere sangbare melodier som også viser seg å være slitesterke. «Tenn Lys!» er et av de aller beste eksemplene på dette. Her har vi en barnesang som også er blitt en voksensang. Det er godt å synge denne sangen, flere generasjoner sammen. Eyvind Skeie avslører kanskje noe av grunnen til at den er blitt så kjær for mange, når han i intervju med avisen Dagen sier: «Jeg er stolt av denne teksten fordi den taler sant om livet uten å idyllisere julen.»

Lytt til Nidaros jentekor som synger «Tenn lys!» på «Salmeboka minutt for minutt» (NRK-TV).

Denne salmen og alle andre salmer i Norsk salmebok finner dere i vår salmeboks app «norsk salmebok» både i Google-butikken og AppStore.
Her får dere tekst, musikk og innspilling av salmen (også med singback).