742 Høyr, den bodskapen som vi forkynner
T: Eleazar Torreglosa 1997
O: Hans Anker Jørgensen 2002 (D) / Til norsk 2011
M: Eleazar Torreglosa 1997

 

Det finnes flere salmer fra Latin-Amerika i Norsk salmebok 2013. De som er aller mest kjent og innsunget i norske menigheter er den såkalte Håpstangoen fra Argentina, «Fordi han kom og var som morgenrøden» (479) og «Cantai au Senhor / Kom, syng for vår Gud» fra Brasil. Denne måneden presenterer vi en salme med både tekst og melodi av Eleazar Torreglosa fra Columbia. Han er tilknyttet det argentinske liturgiske nettverket «Red Create», hvor man er opptatt av å dele kontekstuelle liturgiske og musikalske ressurser fra et latinamerikansk økumenisk perspektiv.

 Det danske sanger- og kantorekteparet Betty og Peter Arendt lærte salmen «El mensaje que hoy proclamamos» på en musikerworkshop i Honduras desember 2001 og oppfordret den danske salmedikteren Hans Anker Jørgensen til å oversette salmen til dansk. Han fulgte den opprinnelige spanske versjonen der alle strofer begynner med «El mensaje que hoy proclamamos» («Hør, det budskap som vi proklamerer»).

 Salmen ble første gang trykket på norsk i gudstjeneste- og salmeheftet «Gloria Deo» til den tolvte generalforsamlingen av europeiske kirker (Conference of European Churches – CEC) i Trondheim, 25. juni – 2. juli 2003. Redaksjonen oversatte den til bokmål ut fra Hans Anker Jørgensens danske tekst, men innførte ordet «evangeliet» i andre og tredje strofe («Evangeliet som vi proklamerer»). Denne bokmål-versjonen ble også gjengitt i sangboken «Syng håp» (IKO-forlaget 2005). I forbindelse med N13 valgte redaksjonen av salmeboken å gjengi salmen på nynorsk. Samtidig endret man «proklamerer» til «forkynner» i alle fire vers, og beholdt «evangeliet» i vers to og tre. Ifølge prosjektleder for N13, Vidar Kristensen, ble det opprinnelige «proklamerer» endret til «forkynner» som en konsekvens av at det var kommet reaksjoner på at ordet «proklamerer» hørte mer hjemme i en agitatorisk og politisk sammenheng, enn i en salmetekst.

 Salmen er basert på Jesu programtale i synagogen i Nasaret: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri, og rope ut et nådens år fra Herren.
Luk 4, 18-19.

De gjentatte ordene i avslutningen av hver strofe, «Å tru, og å elske og å kjempe for verda med håp», har referanse til 1. Kor 13.13. Salmens avsluttende kampmotiv gjenfinner vi også i andre salmer, som i blant andre 726, vers 5: «Menneske, kjemp for det gode, slik at rettferdighet seier» og 738, vers 2: «Noen må kjempe for andres rett».    

Melodien er i en søramerikansk folkemusikk stilart, med en lett synkopert rytmisk bekledning. Lytt til Hareid kammerkor som synger salmen, godt og rytmisk akkompagnert av et band ledet av presten og jazz-pianisten Øystein Wang.Koralbokens sats (av ovenfor nevnte Peter Arendt) gir en god anvisning på hvordan salmen både kan spilles og synges med sine karakteristiske pauser etter ordene «tru», «elske» og «håp». Syng gjerne hele salmen som fellessang, eller med solist på versene og hele forsamlingen med på refrenget.