Månedens salme juni 2020

Publisert 19.05.2020

Estrid Hessellund og Sindre Eide: Månedens salme juni 2020
Du spenner ut stjerneteltet (N13 303)

T Åse-Marie Nesse 1990
M Holm W. Holmsen 1995

Folk i Beijing kan se klar himmel for første gang på mange år. I Venezia er vannet så klart at mange for første gang oppdager at det er fisker som svømmer rundt der nede. Mange oppdager skaperverket og naturens rikdom på nytt denne merkelige koronavåren. Kanskje denne tiden også er anledningen til å oppdage eller gjenoppdage nye dikt og sanger om skaperverkets storhet? Om det veldige over oss – og de små detaljene i naturen. Da er denne månedens salme god å stanse ved, meditere over og synge.

Åse-Marie Nesse (1934-2001) var en lyriker fra som debuterte med diktsamlingen «Av hav er du komen» i 1970. Siden kom ytterliggere 14 diktsamlinger. Hennes forfatterskap er preget av dypt kjennskap til verdenslitteraturen fra antikken til vår egen tid. Det merker vi også spor av i «Du spenner ut stjerneteltet», som er en av hennes to tekster i Norsk salmebok 2013. Hvor ellers i salmeboken finner vi metaforer med bakgrunn i gresk mytologi? I første vers synger vi om Gud, «Du» som «binder Orions belte og løser Andromedas hår. Stjernebildet «Orions belte» er oppkalt etter jegeren Orion i gresk mytologi. Andromeda er også en mytologisk skikkelse som har gitt navn til både et stjernebilde og en galakse. (Les mer om dette i Stig W. Holters artikkel om salmen, i Nytt norsk Salmeleksikon, bind IV).

«All skapningen lover deg» gjentas i avslutningen av alle vers i salmen. Alt fra stjerner og kloder helt ned til den minste bi og mauren – ja, til og med lammet som «danser av glede på vårsoleng i det fri» deltar i lovprisningen (vers 3). Dette gir assosiasjoner til salmen av Elias Blix, «Himmelske Fader» (N13 318): «Stjerner du styrer og alt liv som yrer, / alt ned til mauren i mold».

«Salmen «Du spenner ut stjerneteltet» inneholder en uvanlig metaforrikdom, der Gud blant annet er «frisør, gullsmed, påkleder, skaper og frelser», skriver teologen Merete Thomassen i sin doktoravhandling «Kjønnsinkluderende liturgisk språk» (2007). «Egenskapene som synliggjøres er hentet fra tradisjonelle kjønnede sfærer. Det spesielle i teksten er at handlinger og egenskaper med tilknytninger til de mannlige og kvinnelige sfærer brukes om hverandre: Gud spenner ut et telt, binder et belte, løser hår, smelter (solens) gull, leder mauren gjennom skogen, forvandler klage til sang, skaper mennesker i sitt bilde, gir sin sønn og er menneskers mål og vei», skriver Thomassen.

Mennesket beskrives som skapt i Guds bilde (vers 6) og som «villblomster i Guds hage» med visshet om at «vi visner en gang» (vers 5). Vi er sårbare og forgjengelige, noe denne koronatiden gir oss en særlig påminnelse om. Men «selv den mørkeste klage / kan du (Gud) forvandle til sang.» Midt i fortvilelse og mørke tennes håpet: «Vi løftes mot lyset og dagen / med røtter i jordens fang. / All skapningen lover deg, du viser den rette veg» (vers 5).

Salmen ble første gang publisert i Salmer 1997. Salmebokkomiteen hadde utfordret flere til å skrive melodi, og valgte denne av Holm W. Holmsen, pensjonert sivilingeniør og musiker med jazzbakgrunn, som i 1968 var med på å starte Crossing i Asker. Hans melodi bære teksten med en god melodisk og rytmisk puls.
Gå inn på NRK/TV «Salmeboka minutt for minutt» (episode 12) og syng salmen sammen med Heimdal kirkekor + unge og voksne fra Rindal og Surnadal menighet.

Les mer

Månedens salme mai 2020

Publisert 28.04.2020
Estrid Hessellund og Sindre Eide: Månedens salme mai 2020Himlane kan ikkje romme deg ( N13 288)T: Trond Hellemo 2004M: Bjørn Andor Drage 2004Mange har et bestemt kirkerom som de lengter etter igjen å ...
Les mer

Månedens salme april 2020

Publisert 18.03.2020
Estrid Hessellund og Sindre Eide: Du låg og skalv av angst på kne (N13 144)T: Bjørn Eidsvåg 1984, 1987M: Bjørn Eidsvåg 1984Bjørn Eidsvåg er representert med melodien til «Ein fin liten blome» i Norsk ...
Les mer

Månedens salme mars 2020

Publisert 20.02.2020
Estrid Hessellund og Sindre Eide: Månedens salme mars 2020Eg kjem med tome hender (N13 438)T: Heidi Strand Harboe 1998M: Arne J. Solhaug 2006Det er et lykketreff når en tekst får en melodi som oppleve...
Les mer

Månedens salme februar 2020

Publisert 23.01.2020
Vi tenner lys i globen vår (N13 640)T: Grethe Myhre Skottene 2009M: Carl-Andreas Næss 2009 Lysgloben kom inn i norske kirker uten at noen kommisjon hadde bestemt dette tilskuddet til kirkeinventaret. ...
Les mer

Månedens salme januar 2020

Publisert 17.12.2019
Estrid Hessellund og Sindre Eide: Månedens salme januar 2020Alt har du gitt oss, Herre (N13 106)T: Arnold Eidslott 1993M: Trond H.F. Kverno 1993Spør en ungdom om hva hun eller han forbinder med «de vi...
Les mer

Månedens salme desember 2019

Publisert 21.11.2019
Estrid Hessellund og Sindre Eide: Månedens salme desember 2019Eit lite barn voks opp til mann (N13 740)T: Edvard Hoem 1983M: Henning Sommerro 1983 Finnes det politiske salmer i Norsk salmebok? Vi har ...
Les mer

Månedens salme november 2019

Publisert 21.10.2019
Gud, som oss skaper / God of creation (N13 681)T: M. Thomas Thangaraj 1990, etter 2 Kor 13,13O: Norsk tekst etter Per Harling (Sv) 1995M: Tamilsk raga tilrettelagt av M. Thomas Thangaraj 1990Salmens t...
Les mer

Månedens salme oktober 2019

Publisert 19.09.2019
Jeg kan ikke bruke de dristige ord (N13 447)T: Ragnar Leivestad 1969M: Åge Haavik 1995Finnes det noen «på bakerste benk»-salmer i Norsk salmebok? Begrepet ble lansert av Bjørn Eidsvåg med LP-en hans f...
Les mer

Månedens salme september 2019

Publisert 13.08.2019
Estrid Hessellund og Sindre EideKom, la oss samles ved Guds bord (N13 558)T: Arne E. Sæther 1974M: Holm W. Holmsen 1974Barna går først inn i kirkerommet. De bærer med seg alterduken, lysene, blomstene...
Les mer

Estrid Hessellund og Sindre Eide er ansatt som forlagskonsulenter i Eide forlag med Norsk salmebok 2013 (N13) som særlig arbeidsområde. Hver måned vil de i denne spalten presentere en av salmebokens nye salmer.