Estrid Hessellund og Sindre Eide: Månedens salme februar 2019

Du er mi øy i havet, Gud (N13 334)
T: Sverre Hatle 2009, fritt etter keltisk kveldsbønn
M: Norsk folketone (Rindal, Nordmøre)

 

Flere salmer i Norsk salmebok 2013 er inspirert av keltisk spiritualitet. De fleste av disse er oversettelser eller gjendiktninger av salmer fra det økumeniske fellesskapet på den skotske øya Iona, i Hebridene. Denne månedens salme henter sin inspirasjon fra en annen øy. Surnadalsdikteren Sverre Hatles salme «Du er mi øy i havet» er en fri gjendiktning av en kveldsbønn fra det økumeniske Aidan- og Hilda-fellesskapet på den lille øy Lindisfarne, nordøst i England. Har man vært på øya, vet man noe om skaperverkets rytme: tidevannet som gjør øya isolert timer av døgnet, og gjør den landfast andre timer.

Herre, du er min øy i havet.
I ditt fang bygger jeg rede.

Du er havets stillhet.
Jeg finner ro i den stilheten.
Du er bølgene som slår mot steinene på stranden.
Bølgesuset er min hymne.
Du er fuglesangen over sjøen.
Jeg synger med fuglene.
Du er bølgene som bryter mot berget.

Jeg priser deg med bruset.

Du er havet som omgir hele meg.
Jeg hviler i deg.

Ray Simpson. Fra «Din rytme Din bønn». Keltiske bønner fra Lindisfarne. Verbum Forlag 2007. Norsk oversettelsen: Oskar Stein Bjørlykke

Bønnen – og salmen av Sverre Hatle – er tydelig på opplevelsen av Guds nærvær i dette landskapet: det trygge, uforanderlige som gir ro og hvile. På samme måte som diktet beskriver salmen forskjellige gudsbilder innledet med «Du er». «Du er mi øy i havet, Gud,  / ei stø for mine føter». Slik innledes salmen med et vitnesbyrd om Gud som mitt faste punkt når alt annet vakler. På denne «mi øy i havet», kan jeg gå i land og kjenne gudsnærværet «som eit vinddrag mot mi hud» og som et kjærtegn. Men Gud er også «ein bårerygg som bryt», og i salmens avsluttende setning er selve havet et gudsbilde: «Du er eit hav kring heile meg, der er eg evig eitt med deg.» Hatle innfører også et bilde som vi ikke finner i den keltiske bønnen: «Du er ei elv som roleg flyt, ho er mi nådekjelde» (v. 2).

Sverre Hatle (født 1942) er lærer, bonde, vise- og salmedikter. Sammen med kona si, Randi Skrøvset, har han gitt ut diktsamlingen Å vera her. Han er representert med denne ene salmen i Norsk salmebok 2013. De keltiske salmene synges ofte til irske eller skotske folketoner, som for eksempel «Som toner i en evig sang» (irsk N13 395) og «Det er navnet ditt jeg roper» (skotsk N13 434). Hatle har valgt en norsk folketone fra sine hjemtrakter, fra Rindal på Nordmøre, til sin salme. Det fungerer godt med denne fredfulle melodien til tekstens meditative og stillferdige uttrykk for skaperverkets storhet. En tekst som også blir en oppfordring til å kjempe for skaperverkets fortsatte mangfold.

Salmen føyer seg inn i rekken av andre havsalmer i Norsk salmebok, som «Jeg er en seiler på livets hav» (893) og «Ein båt i stormen duva» (474).
På NRK/TV, «Salmeboka minutt for minutt» (13. episode) kan du lytte til Hilde Svela som synger salmen til eget pianoakkompagnement. Den fungerer godt både som solosang og allsang.