I dager og år skal vi vente (N13 100)
T: Svein Ellingsen 1957, 1977
M: Oskar Lindberg 1937

Hvor ofte er du på forklarelsens høyder? Med full oversikt over livet. Du skjønner meningen med det hele. Ingen tvil, ingen bekymringer – bare håp og troens visshet? Var det slik Peter og brødrene Jakob og Johannes opplevde det da Jesus tok dem med på fjelltur? Høyt oppe på fjellets topp ble Jesus «forvandlet for øynene på dem». Og plutselig opplevde de at både Moses og Elias var der sammen med dem, og de hørte røsten fra himmelen som forkynte at Jesus er «min Sønn den elskede, i ham har jeg min glede.» «Det er godt at vi er her», sa Peter. Men Jesus tok dem med ned fra fjellet igjen. De skulle tilbake til hverdagen.

Denne forunderlige teksten som vi finner både hos Matteus (kap 17), Markus (kap 9) og Lukas (kap 9), er den sentrale evangeliefortellingen på Kristi forklarelsesdag, som i år feires søndag 4. februar. Det var denne fortellingen som inspirerte Svein Ellingsen til å skrive salmen «I dager og år skal vi vente». Dette er særlig tydelig i det tredje verset: Snart kommer forklarelsens time! Å hellige stund!/ Din herlighet Kristus, forvandler den fattigste grunn». Også i Ellingsens salme ledes vi fra forklarelsens lysende høyder ned til hverdagens alminnelige liv. Fra opplevelse av Guds nærvær og tydelige budskap til den kristnes liv i verden – et liv i stadig kamp mellom tvil, anfektelse og tro, og hvor «meget er skjult for vårt øye» (v.2). Fra åndelige, trosstyrkende øyeblikk som kan oppleves i gudstjenestens fellesskap, til den vei Gud «vil vi skal vandre i kjempende tro» (v.5).

«Troen er en pant på det vi håper, et bevis på det vi ikke ser». Slik innleder Hebreerbrevets forfatter fortellingen om de troende i den gamle pakt som levde og handlet i tro uten å se (Hebr 11,1 ff). Deres trosvirkelighet var å vente «i dager og år, med våkende sinn, på timen da alt i din lysglans en gang føres inn» (Ellingsens salme, v.1) Det er flott å være på forklarelsens høyder, men det alminnelige er, slik Paulus beskriver det, at «vi vandrer i tro, uten å se» (2 Kor 5,7). «Nå ser vi i et speil i en gåte», men vi lever med drømmen og troen på at en gang «skal vi se ansikt til ansikt» (1 Kor 13,12).

Ellingsen skrev denne salmen allerede i 1957, som en av sine tidligste salmer. Den ble ikke publisert før i 1978 der den fikk sin endelige versjon (i diktsamlingen «Det skjulte nærvær», Aschehoug forlag). Salmen kom med i Norsk salmebok 1985, og nå i N13. Begge steder til den svenske professor, komponist og organist Oskar Fredrik Lindbergs (1887-1955) melodi. Flere har skrevet melodi til Ellingsens salme, blant andre Jan Elgarøy og Knut Nystedt, men Ellingsen har sagt at han skrev teksten med Lindbergs melodi i tankene, og «at det skal mye til å utkonkurrere den» (kilde: Nytt norsk salmeleksikon, bind II, side 179).
Lindbergs melodi finner vi også til salme nr. 610 i Norsk salmebok 2013, «Du opnar, vår evige Fader, i Kristus din famn» (T Anders Frostenson / Bjarne Norheim). Lindberg stod sentralt i det kirkemusikalske reformarbeidet i Sverige i mellomkrigstiden. Som komponist er han også i Norge godt kjent for «Gammal fäbodpsalm från Dalarna».

Lytt til Hekta gospelkor som synger denne månedens salme på NRK/Salmeboka minutt for minutt.