Månedens salme september 2021

Publisert 17.08.2021

Det er Guds englers dag

T: Svein Ellingsen 2004/2011

M: Sigvald Tveit 2004 / Arne J. Solhaug 2007

LAST NED HER (Tveits melodi på 260A, Solhaugs melodi på 260B)

___

Estrid Hessellund og Sindre Eide har valgt Det er Guds englers dag som månedens salme for september 2021, og her forteller de om salmen:

___

Han hadde englevakt. En kjempestein raste ned fra taket i tunnelen og traff bilen hans. På nyhetene så vi bildene av bilen. Den var helt smadret, men føreren kom uskadd fra hendelsen. Var det englevakt han hadde, eller bare rett og slett utrolig flaks? Mange av oss har hatt englevakt helt siden vi var ganske små. Mor, far eller andre vokste leste aftenbønn med oss. «Nå lukker seg mitt øye, Gud Fader i det høye, i varetekt meg ta!» lærte vi å be. Særlig siste del av bønnen ga trygghet opp gjennom barndommen, og gjør det fortsatt: «Fra synd og sorg og fare din engel meg bevare, som ledet har min fot i dag.» Dette betyr selvsagt ikke at vi er skånet mot at ulykker kan skje. Det er mer en visshet om at uansett hva som skjer i livet, er vi trygge i troen på Guds omsorg som gjelder både for dette livet og for evigheten.

«I undring tror vi på de gode makter / som omgir oss fra fødsel og til død.» Slik finner vi det å ha englevakt uttrykt i månedens salme. I fortsettelsen i det tredje verset gjør Svein Ellingsen det tydelig at vi kan tro på englevakt også når livet er vanskelig: «I troen ser vi en usynlig verden / hvor engler gråter med oss i vår nød.» Å se med troens øye er et sentralt motiv i denne salmen, slik som i den mektige påskesalmen, «Deg være ære»: «Frykt ikke mere! Evig er han med. Troens øye ser det: Han gir liv og fred.» (N13 197, vers 3).

«Det er Guds englers dag! Kom la oss synge / av hjertens lyst i kirkens lovsangskor!» Slik begynner denne salmen som Svein Ellingsen skrev til feiringen av Mikkelsmess i 2004. Sigvald Tveit satte melodi til den, og senere gjorde også Arne Solhaug det. Begge melodiene er tatt med i Norsk salmebok 2013. Mikkelsmess ble feiret 29. september som minnedag for erkeengelen Mikael. Feiringen av dagen forsvant da det ble gjort en kraftig reduksjon av kirkelige helligdager i Danmark/Norge midt på 1700-tallet. I 1999 ble dagen gjeninnført i Den norske kirke som valgfri dag i kirkeåret. Ellingsen har valgt å utvide perspektivet for denne dagen til å gjelde alle engler. Og vi kan godt synge salmen alle søndager, og gjerne også på hverdager. En helt vanlig dag hvor vi ber om Guds omsorg, kan bli en «Guds englers dag». Det får Ellingsen tydelig frem i det siste verset i salmen: «Å, kunne våre stemmer gi et ekko, / en jordisk gjenklang av serafers sang! / Å, kunne himmeltoner gjennomstrømme / hver dag her nede på vår pilgrimsgang!»

Vår lovsang som ekko av englenes sang for Guds trone i himmelen er denne salmens hovedmotiv:
«I pakt med alle englers sang for tronen / skal sangen stige fra Guds folk på jord!» (vers 2) Dette minner oss om innledningen til lovsangen «Hellig, hellig, hellig» (Sanctus) i nattverdliturgien: «Ved ham (Jesus Kristus) lovsynger englene din herlighet, og din menighet i himmelen og på jorden priser ditt navn med samstemmig jubel. Med dem vil også vi forene våre røster og tilbedende synge.» Ellingsens englesalme understreker sammenhengen mellom vår gudstjeneste på jorden og de himmelske veseners gudstjeneste for Guds trone. Direkte tilknytning til en bibelfortelling finner vi i det fjerde verset: «Med troens øye ser vi himmelstigen, / der engler stiger opp og stiger ned.» Her er det fortellingen om Jakob og himmelstigen (1. Mos 28,10-17) som gir os enn anelse av guddommelig nærhet. «Vi aner den guddommelige nærhet! /Å, under! Herren er på dette sted!»
 
Hør koret Te Deum synge salmen med Sigvald Tveits melodi på NRK/TV Salmeboka minutt for minutt (Episode 10).

Les mer

Månedens salme august 2021

Publisert 02.07.2021
Estrid Hessellund og Sindre EideMånedens salme august 2021Nøden står ved våre dører (N13 366)T: Sindre Skeie 2007, 2011M: Gisle Skeie 2007Nøden står ved våre dører. Det forteller avisene og dagsnyttse...
Les mer

Månedens salme juli 2021

Publisert 08.06.2021
Estrid Hessellund og Sindre Eide: Månedens salme juli 2021Aarehke biejjie / Morgon mellom fjella (N13 796)T: Christoph von Schmid 1812 O: Betty Ehrenborg-Posse 1852 (Sv) / Anna og Anders Thomasson (Ss...
Les mer

Månedens salme juni 2021

Publisert 26.05.2021
Estrid Hessellund og Sindre Eide: Månedens salme juni 2021Várecohkain várdán / Høgt oppunder fjellet (N13 306)T: Inger Anna Gaup Gustad 2004 (Ns)O: Bjarne Gustad 2011 (N)M: Isak Samuel Hætta 2004Det e...
Les mer

Månedens salme mai 2021

Publisert 13.04.2021
Estrid Hessellund og Sindre Eide: Månedens salme mai 2021Må din vei komme deg i møte (N13 624)T: Keltisk O: Hans-Olav Mørk 2005M: Nickomo Clarke 1989Gjenåpning av samfunnet. Det skjer gradvis nå, i fl...
Les mer

Månedens salme april 2021

Publisert 22.02.2021
Estrid Hessellund og Sindre Eide: Månedens salme april 2021Tro ikke Gud er død (N13 363)T: Göte Strandsjö før 1976 O: Bodvar Schjelderup før 1976M: Harald Gullichsen 1980På 1970-tallet var mange av os...
Les mer

Mars 2021

Publisert 15.02.2021
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Mars 2021 Kirkeårets tekster 2020/2021 er fra 2. rekkeMÅNEDENS SALME mars 2021: N13 460 Bortom tid og rom og tankeVi foreslår bibelsk salme eller salme mellom første og anne...
Les mer

Månedens salme mars 2021

Publisert 01.02.2021
Estrid Hessellund og Sindre Eide: Månedens salme mars 2021Bortom tid og rom og tanke (N13 460)T: Heidi Strand Harboe 1999M: Carl Petter Opsahl 1999«Bortom tid og rom og tanke finst ein stad der alt er...
Les mer

Månedens salme februar 2021

Publisert 08.01.2021
Estrid Hessellund og Sindre Eide: Hellige mysterium! (N13 620)T: Francisco F. Feliciano 1984O: Anders Salomonsson 1987 (Sv) / Hans-Olav Mørk 2007 (B<)M: Francisco F. Feliciano 1984, etter folketone fr...
Les mer

Månedens salme januar 2021

Publisert 11.12.2020
Estrid Hessellund og Sindre Eide: Vi roper i denne natten (N13 704)T: Einar Skjæraasen før 1945M: Abbaye Ste Marie de Maumont omkr 1985Vi roper i denne natten: Gi oss en vei å gå.Gi oss ennå en stjern...
Les mer

Estrid Hessellund og Sindre Eide er ansatt som forlagskonsulenter i Eide forlag med Norsk salmebok 2013 (N13) som særlig arbeidsområde. Hver måned vil de i denne spalten presentere en av salmebokens nye salmer.