Månedens salme desember 2019

Publisert 21.11.2019

Estrid Hessellund og Sindre Eide: Månedens salme desember 2019

Eit lite barn voks opp til mann (N13 740)
T: Edvard Hoem 1983
M: Henning Sommerro 1983

 

Finnes det politiske salmer i Norsk salmebok? Vi har i alle fall en salme som ikkje kom med i salmeboktillegget Salmer 1997 fordi flere mente den var for politisk. Det var særlig det siste verset i Edvard Hoems salme «Eit lite barn voks opp til mann» som ble for sterkt for enkelte som hadde salmebokforslaget til høring:

 

Når svoltens hær frå land til land
bryt opp og krev ei anna verd,
vil vi forstå med vår forstand
kva for ein mektig Gud du er.
Salmen ble foreslått på nytt i «Salmebok 2008», salmeforslaget til nåværende Norsk salmebok 2013. Og nå kom salmen inn, uten protester fra noe hold om at den var for politisk. En kan undre seg over hva som har endret seg fra 90-tallet til i dag med hensyn til å godta utfordrende tekster i Den norske kirkes offisielle salmebok. I alle fall er det blitt større forståelse for at vi trenger et salmespråk som beskriver vår tids virkelighet – og som utfordrer oss til å ta stilling, og til å handle.

 

Hoem har fortalt at han som oftest skriver salmer på bestilling. Denne salmen ble bestilt av sønnen hans som gikk på Sandviken skole i Bergen. Læreren spurte om han ikke kunne spørre faren om å skrive en ny sang som de kunne bruke på skolens juleavslutning i 1983. Slik ble Hoems første salme til. Han fikk Henning Sommerro til å skrive melodien. Hans vakre og sangbare melodi, opprinnelig skrevet for å bli sunget av barn, bærer teksten på en svært god måte. Harmonien mellom tekst og melodi er nok en grunn til at salmen er godt innsunget både av solister og som fellessang.

 

Hoem forteller at han var sterkt påvirket av søramerikansk frigjøringsteologi den gang han skrev salmen. «I denne salmen møter vi Gud som menneske presentert i fire ulike dimensjonar og sett i fire ulike perspektiv: Gud i den historiske Jesus slik han stod fram i samtida, gudsriket inn i alle menneske, Gud i verdas fattige (dei Jesus identifiserer seg med), og gudsrikets endelege , synlege manifestasjon i verda den dagen dei fattige reiser seg og krev det dei har rett på» (Se Astri Ramsfjells artikkel om salmen i Nytt norsk salmeleksikon, bind IV, side 666).

 

Er ikke det som salmen beskriver, blitt vår tids største utfordring? Vi ser det på TV, leser om det i avisene, opplever det til og med i vårt eget nærmiljø – at «svoltens hær frå land til land bryt opp og krev ei anna verd». Flyktninger på grunn av krig og nød – og i større og større grad på grunn av klimaendringer – kommer til Europa og ber oss om å dele vår rikdom og våre livsvilkår. Vi ser dem – men er det Gud vi ser? Hoem utfordrer oss til det: «Han (Jesus) sa: Ein fattig går forbi og det er meg du ser» (vers 2). Dette er helt i tråd med Jesu ord i Matteus, kapittel 25: «Jeg var sulten, og dere gav meg mat; jeg var tørst, og dere gav meg drikke… Det dere gjorde mot en av disse mine minste gjorde dere mot meg.» (Matt 25,31-46).

 

Er det en politisk salme? Ja, men først og fremst er det en bibelsk salme. Den utfordrer oss midt i advent og juleforberedelsene til å se Gud i vår neste, til ikke å snu oss bort «ifrå den Gud vi skulle sjå» (vers 2).

Hør salmen sunget av Hareid kammerkor med solist Arild Grimstad på NRK/TV «Salmeboka minutt for minutt» (Episode 27).

Les mer

Månedens salme november 2019

Publisert 21.10.2019
Gud, som oss skaper / God of creation (N13 681)T: M. Thomas Thangaraj 1990, etter 2 Kor 13,13O: Norsk tekst etter Per Harling (Sv) 1995M: Tamilsk raga tilrettelagt av M. Thomas Thangaraj 1990Salmens t...
Les mer

Månedens salme oktober 2019

Publisert 19.09.2019
Jeg kan ikke bruke de dristige ord (N13 447)T: Ragnar Leivestad 1969M: Åge Haavik 1995Finnes det noen «på bakerste benk»-salmer i Norsk salmebok? Begrepet ble lansert av Bjørn Eidsvåg med LP-en hans f...
Les mer

Månedens salme september 2019

Publisert 13.08.2019
Estrid Hessellund og Sindre EideKom, la oss samles ved Guds bord (N13 558)T: Arne E. Sæther 1974M: Holm W. Holmsen 1974Barna går først inn i kirkerommet. De bærer med seg alterduken, lysene, blomstene...
Les mer

Månedens salme august 2019

Publisert 26.06.2019
Estrid Hessellund og Sindre Eide: Månedens salme august 2019Vi er barn av lys og skygge (N13 504)T: Tore Thomassen 2005M: Tore Thomassen 2005 Alle mennesker er like verdifulle. Vi er alle som «blomste...
Les mer

Månedens salme juli 2019

Publisert 26.06.2019
Stjernene lyser fremdeles i mørket (N13 724)T: Svein Ellingsen 1992M: Svein Møller 1992Da Kirkemøtet behandlet saken «Forbruk og rettferd» i 1996, valgte komiteen som forberedte saken, å legge frem si...
Les mer

Månedens salme juni 2019

Publisert 27.05.2019
Du gav oss perlen, den som heter Jorden (N13 718)T: Eyvind Skeie 1974M: David Evans 1927Bjørn Eidsvåg skriver vanligvis både tekst og melodi til sangene sine. Men på LP-en «Live in Ny York», Bjørns fj...
Les mer

Månedens salme mai 2019

Publisert 24.04.2019
Alt det minste som Gud skapte (N13 787)T: Geir Hegerstrøm 2001O: Arve Brunvoll 2010 (N)M: Geir Hegerstrøm 2001Hvor får en salmedikter inspirasjon til tekstene sine fra? Edvard Hoem har uttalt at han s...
Les mer

Månedens salme april 2019

Publisert 07.03.2019
Min gjenløser lever (N13 211)T: Britt G. Hallqvist (etter Job 19, 25-27) 1977O: Øystein Thelle 1995M: Lars Moberg 1979 En sterk trosbekjennelse fra et menneske som har gjennomgått store lidelser, gjør...
Les mer

Månedens salme mars 2019

Publisert 11.02.2019
Estrid Hessellund og Sindre Eide: Vi kommer til deg i bønn, du, vår Far (N13 543)T: Åshild Stensrud Kaasa og Eirik Kaasa 2004M: Gisle Børge Styve 2004 Ten Sing-bevegelsen feiret 50 årsjubileum i 2018....
Les mer

Estrid Hessellund og Sindre Eide er ansatt som forlagskonsulenter i Eide forlag med Norsk salmebok 2013 (N13) som særlig arbeidsområde. Hver måned vil de i denne spalten presentere en av salmebokens nye salmer.