Månedens salme august 2020

Publisert 18.06.2020

Estrid Hessellund og Sindre Eide: Månedens salme august 2020

Nobody knows the trouble I’ve seen / Kven veit vel om den urett eg leid? (N13 470)
T: Afro-amerikansk spiritual
O: Edvard Hoem 1999
M: Afro-amerikansk spiritual

Black lives matter!
Det amerikanske traumet helt siden slavetiden har den siste tiden blitt en utfordring til oss alle om å ransake oss selv og tenke gjennom våre fordommer. Vi har fått en sterk påminnelse om alle menneskers likeverd – uansett hudfarge. Påminnelsen får vi også når vi synger en av de syv afro-amerikanske salmene i Norsk salmebok 2013 (N13), fem av dem med original engelsk tekst, to med både engelsk og norsk tekst. «Nobody knows the trouble I’ve seen» er en av dem, med Edvard Hoems oversettelse til nynorsk, «Kven veit vel om den urett eg leid?»
I den forrige salmeboken (NoS 1985) var det to afro-amerikanske salmer med. De ble den gang kalt «Negro spiritual». Endringen i betegnelsen fra 1985 til 2013 sier noe om at vi har kvittet oss med noen begreper om våre medmennesker som kan virke nedsettende.

Med sine sanger ga slavene uttrykk for sin smerte, sorg og fortvilelse over undertrykkelse og urett.
«Nobody knows» er en av de sterkeste av dem. Den er både et uttrykk for lidelsene under slaveriet og samtidig et rop til Gud og en håpsbekjennelse: «Nobody knows the trouble I’ve seen, nobody knows but Jesus». Hoem oversetter «trouble» med «urett» og knytter dermed teksten både til slavenes lidelse for 2-300 år siden og til den urett og undertrykkelse som mennesker opplever i dag:
Kven veit vel om den urett eg leid? / Kven veit vel om mi pine? / Kven veit vel om dei såra som sveid? / Høyr mitt halleluja!

Opprinnelsen til «Nobody knows» vet vi lite om. Den ble første gang publisert i «Slave Songs of the United States» (New York 1867), nedskrevet av William Francis Allen. Det finnes mange varianter av teksten. I en av de eldste synger slavene i ett av versene: «What makes old Satan hate me so? / Oh, yes, Lord. / Cause he got me once and he let me go, Oh, yes, Lord.” Det er interessant at dette verset er tatt med i den versjonen av «Nobody knows» som er gjengitt i «Skolens Sangbok», Mads Berg (25. utgave 1970). “Old Satan”kan ha dobbelt betyding, satan eller slaveeieren. Setningen “He got me once and he let me go” kan tyde på at slaven som en gang ble undertrykket, nå er i ferd med å bli fri. En slik tolkning knytter sangen til tiden rundt avskaffelsen av slaveriet midt på 1800-tallet. (Se Stig W. Holters artikkel om salmen i Nytt Norsk salmeleksikon, bind IV).

Den engelske versjonen av salmen I N13 er den samme som ble publisert i KFUK/KFUMs sangbok Treklang (første utgave I 1968). Det tredje verset om da Jesus «washed my sins away» har Hoem plassert som andre vers. Det gir god mening – også med et avsluttende vers som en bønn om Guds nærvær: Eg vil at du skal vera nær, / å, min Gud, / om ingen ser den sorg eg ber. / Å, min Gud!
En av de klassiske innspillingene av «Nobody knows» ble gjort av Louis Armstrong i 1938. Det er en betagende a cappella versjon med Louis og et mannskor som i det avsluttende «Glory hallelujah» også suppleres med lyse kvinnestemmer. Innspillingen finnes på Youtube. Du kan også gå inn på NRK/TV, «Salmeboka minutt for minutt» (Episode 17) og synge sammen med «The Adult Choir» fra First Lutheran Church i Decorah, Iowa, USA.

Les mer

Månedens salme juli 2020

Publisert 17.06.2020
Estrid Hessellund og Sindre EideHer er jeg, Herre, med min ånd for dine øyne (N13 437)T og M: Kristin Solli Schøien 1993Det tok ganske mange år før noen av Kristin Solli Schøiens sanger kom med i Den ...
Les mer

Månedens salme juni 2020

Publisert 19.05.2020
Estrid Hessellund og Sindre Eide: Månedens salme juni 2020Du spenner ut stjerneteltet (N13 303)T Åse-Marie Nesse 1990M Holm W. Holmsen 1995Folk i Beijing kan se klar himmel for første gang på mange år...
Les mer

Månedens salme mai 2020

Publisert 28.04.2020
Estrid Hessellund og Sindre Eide: Månedens salme mai 2020Himlane kan ikkje romme deg ( N13 288)T: Trond Hellemo 2004M: Bjørn Andor Drage 2004Mange har et bestemt kirkerom som de lengter etter igjen å ...
Les mer

Månedens salme april 2020

Publisert 18.03.2020
Estrid Hessellund og Sindre Eide: Du låg og skalv av angst på kne (N13 144)T: Bjørn Eidsvåg 1984, 1987M: Bjørn Eidsvåg 1984Bjørn Eidsvåg er representert med melodien til «Ein fin liten blome» i Norsk ...
Les mer

Månedens salme mars 2020

Publisert 20.02.2020
Estrid Hessellund og Sindre Eide: Månedens salme mars 2020Eg kjem med tome hender (N13 438)T: Heidi Strand Harboe 1998M: Arne J. Solhaug 2006Det er et lykketreff når en tekst får en melodi som oppleve...
Les mer

Månedens salme februar 2020

Publisert 23.01.2020
Vi tenner lys i globen vår (N13 640)T: Grethe Myhre Skottene 2009M: Carl-Andreas Næss 2009 Lysgloben kom inn i norske kirker uten at noen kommisjon hadde bestemt dette tilskuddet til kirkeinventaret. ...
Les mer

Månedens salme januar 2020

Publisert 17.12.2019
Estrid Hessellund og Sindre Eide: Månedens salme januar 2020Alt har du gitt oss, Herre (N13 106)T: Arnold Eidslott 1993M: Trond H.F. Kverno 1993Spør en ungdom om hva hun eller han forbinder med «de vi...
Les mer

Månedens salme desember 2019

Publisert 21.11.2019
Estrid Hessellund og Sindre Eide: Månedens salme desember 2019Eit lite barn voks opp til mann (N13 740)T: Edvard Hoem 1983M: Henning Sommerro 1983 Finnes det politiske salmer i Norsk salmebok? Vi har ...
Les mer

Månedens salme november 2019

Publisert 21.10.2019
Gud, som oss skaper / God of creation (N13 681)T: M. Thomas Thangaraj 1990, etter 2 Kor 13,13O: Norsk tekst etter Per Harling (Sv) 1995M: Tamilsk raga tilrettelagt av M. Thomas Thangaraj 1990Salmens t...
Les mer

Estrid Hessellund og Sindre Eide er ansatt som forlagskonsulenter i Eide forlag med Norsk salmebok 2013 (N13) som særlig arbeidsområde. Hver måned vil de i denne spalten presentere en av salmebokens nye salmer.