Månedens salme september 2019

Publisert 13.08.2019

Estrid Hessellund og Sindre Eide

Kom, la oss samles ved Guds bord (N13 558)
T: Arne E. Sæther 1974
M: Holm W. Holmsen 1974

Barna går først inn i kirkerommet. De bærer med seg alterduken, lysene, blomstene, bøkene, kalken med vin og disken med brød til nattverden. Hele menigheten synger sammen med dem, mens barna dekker alterbordet: Kom la oss samles ved Guds bord / og gjøre det i stand, / og dekke på med duk og lys / til fellesskap med ham. Barna fortsetter med å gjøre det som salmen forteller. De gir hverandre hendene og danner ring rundt alteret (v.2). Deretter setter de seg stille ned og ser på lysene som skinner der fremme på alteret. «Vi samles her i Jesu navn, /vi samles her i Jesus navn, /i Jesu navn.»

Salmen er velkjent og velbrukt i menigheter over hele landet siden den ble skrevet av Arne E. Sæther (tekst) og Holm W. Holmsen (melodi) i 1974, som del av en liturgi for søndagsskolen i deres egen menighet, Asker. I Sæthers bok «På vei til det hellige fjell» (Asker 2000) har han illustrert hvordan sangen kan utføres i kirkerommet. I Norsk salmebok står den både på bokmål og nynorsk. Den er også oversatt til nordsamisk og finnes i salmeboken, Sálbmagirji II 2005. Den sangbare og enkle melodien er nok en viktig årsak til salmens popularitet. I sin lett vuggende 6/8-dels takt er den god å gå i prosesjon til, og den gir hjelp til å memorere innholdet i teksten.

I salmens første vers beskrives dekkingen av alterbordet som en handling i fellesskap med hverandre og med Gud. I det andre verset utvides fellesskapsmotivet ved at barna gjør som de synger, tar hverandre i hendene og danner ring rundt alteret, «Herrens bord». Til dette bordet kan alle få gå, synger de. En fin hentydning til det som skal skje senere i gudstjenesten, hvor alle er velkomne til å delta i nattverden. Det siste verset oppfordrer til stillhet og ettertanke. Her er det «lysets skinn» som er i sentrum. Lyset som minner om «at Gud er nær. I hjertet vil han inn.» Slik blir oppmerksomheten vendt fra selve kirkerommet og fellesskapet mellom gudstjenestedeltakerne til møte med ham som sa om seg selv: «Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» (Joh 8, 12) (Se Vigdis Berlands Øysteses omtale av salmen i Nytt norsk salmeleksikon, bind IV, Bergen 2018).

Til Sæthers og Holmsens nevnte liturgi, opprinnelig utarbeidet til søndagsskolen i Asker, finnes det også en utgangssang: «Så blåser vi ut lyset. / Men hjelp oss, Herre, å leve der / hvor lyset skinner og du er nær. / Vi blåser ut lyset». Det andre verset har et tydelig diakonalt motiv og understreker at gudstjenesten fortsetter i det daglige livet: «Så legger vi bort duken. / Men hjelp oss, Herre å dekke på / for dem som sulter i verden nå. / Vi legger bort duken.» Denne utgangssangen er ikke med i Norsk salmebok, men den kan med fordel hentes inn igjen og benyttes på gudstjenester med barn som ministranter. Den står blant annet i Treklang (utgave 2007), «Syng lovsang hele jorden» (Verbum 1990), og er også å finne i Trosopplæringens ressursbank.

Sæther og Holmsen har en annen godt innsunget salme i Norsk salmebok med samme motiv som denne månedens salme: «Her er vi, Herre, vi kommer til deg» (N13 560). Den ble skrevet til Asker kirkes hundreårsjubileum i 1979. Sivilarkitekten Sæther har tegnet en rekke kirker. Han virket også som konsulent for kirkedepartementet i kirkebyggsaker i mange år (1991-2008). Hans interesse for kirkerom, liturgi og sterke engasjement i lokalmenigheten gjenspeiler seg også i hans salmer. Slik også i salmen «Midt i vår verden, her hvor vi bor / står et bygg som tegn på vår tro» (N13 561. Melodi: Anfinn Øien).

Hør damekoret «Uredd» synge månedens salme på NRK/TV, «Salmeboka minutt for minutt» (Episode nr. 21).

Les mer

Månedens salme august 2019

Publisert 26.06.2019
Estrid Hessellund og Sindre Eide: Månedens salme august 2019Vi er barn av lys og skygge (N13 504)T: Tore Thomassen 2005M: Tore Thomassen 2005 Alle mennesker er like verdifulle. Vi er alle som «blomste...
Les mer

Månedens salme juli 2019

Publisert 26.06.2019
Stjernene lyser fremdeles i mørket (N13 724)T: Svein Ellingsen 1992M: Svein Møller 1992Da Kirkemøtet behandlet saken «Forbruk og rettferd» i 1996, valgte komiteen som forberedte saken, å legge frem si...
Les mer

Månedens salme juni 2019

Publisert 27.05.2019
Du gav oss perlen, den som heter Jorden (N13 718)T: Eyvind Skeie 1974M: David Evans 1927Bjørn Eidsvåg skriver vanligvis både tekst og melodi til sangene sine. Men på LP-en «Live in Ny York», Bjørns fj...
Les mer

Månedens salme mai 2019

Publisert 24.04.2019
Alt det minste som Gud skapte (N13 787)T: Geir Hegerstrøm 2001O: Arve Brunvoll 2010 (N)M: Geir Hegerstrøm 2001Hvor får en salmedikter inspirasjon til tekstene sine fra? Edvard Hoem har uttalt at han s...
Les mer

Månedens salme april 2019

Publisert 07.03.2019
Min gjenløser lever (N13 211)T: Britt G. Hallqvist (etter Job 19, 25-27) 1977O: Øystein Thelle 1995M: Lars Moberg 1979 En sterk trosbekjennelse fra et menneske som har gjennomgått store lidelser, gjør...
Les mer

Månedens salme mars 2019

Publisert 11.02.2019
Estrid Hessellund og Sindre Eide: Vi kommer til deg i bønn, du, vår Far (N13 543)T: Åshild Stensrud Kaasa og Eirik Kaasa 2004M: Gisle Børge Styve 2004 Ten Sing-bevegelsen feiret 50 årsjubileum i 2018....
Les mer

Månedens salme februar 2019

Publisert 21.01.2019
Estrid Hessellund og Sindre Eide: Månedens salme februar 2019Du er mi øy i havet, Gud (N13 334)T: Sverre Hatle 2009, fritt etter keltisk kveldsbønnM: Norsk folketone (Rindal, Nordmøre) Flere salmer i ...
Les mer

Månedens salme januar 2019

Publisert 18.12.2018
Den botnlause kjelda er opna (N13 365)T: Jan Ove Ulstein 1993M: Sigvald Tveit 20017Kirkedagene i Fredrikstad i 1993 hadde som tema «Ved rennende vann». Det ble skrevet flere salmer med vann som tema. ...
Les mer

Månedens salme desember 2018

Publisert 21.11.2018
Estrid Hessellund og Sindre Eide:  Gud bur i eit lys (N13 128)T Margareta Melin 1969 O Til norsk 2011M Lars Åke Lundberg 1970En svensk kristelig visebølge slo inn over landet vårt på 70-tallet, og vi ...
Les mer

Estrid Hessellund og Sindre Eide er ansatt som forlagskonsulenter i Eide forlag med Norsk salmebok 2013 (N13) som særlig arbeidsområde. Hver måned vil de i denne spalten presentere en av salmebokens nye salmer.