Månedens salme april 2021

Publisert 22.02.2021

Estrid Hessellund og Sindre Eide: Månedens salme april 2021

Tro ikke Gud er død (N13 363)
T: Göte Strandsjö før 1976
O: Bodvar Schjelderup før 1976
M: Harald Gullichsen 1980

På 1970-tallet var mange av oss på stadig leting etter nye salmer, ikke minst til bruk i barne- og ungdomsarbeidet. Det skjedde en del både i Danmark og Norge, men i skandinavisk sammenheng lå nok Sverige i forkant når det gjaldt salmer og viser med et språk og en virkelighetsbeskrivelse som vi syntes fungerte på ungdomsgudstjenester og gospel nights. «Gud går här på jorden, Han går på gator och torg» og «Vi tror ej på stora ord», sang vi til Tore Littmarks tekster og melodier.

Bodvar Schjelderup var byplanarkitekt i Stavanger på 60/70-tallet og møtte flittig opp på ungdomsgudstjenestene til Sky Sing i Petrikirken. Han ble inspirert av både bandet, koret og opplevelsen av en kirke full av ungdom som deltok med engasjement i både liturgi og salmer. Bodvar meldte seg til tjeneste og leverte både egne tekster og oversettelser til ungdomsgudstjenestene. Et par av dem kom med i Norsk salmebok (1985): «Kom, kom og hør et gledens ord» og «Herre, du vandrer forsoningens vei». Han oversatte også «Tro ej at Gud er dö”, med tekst og melodi av Göte Strandsjö (1916-2001). Han var i en lang periode av sitt liv organist og musikkleder i Filadelfiakyrkan (pinsemenighet) i Malmø.

Salmen kom med i Treklang (Triangelforlaget) i 1976. Harald Gullichsen skrev en ny og sangbar melodi til salmen og publiserte den i samlingen «Tro ikke Gud er død» (Norsk musikkforlag, Oslo 1980). Den kom ikke med i Norsk salmebok 1985, heller ikke i Salmer 1997 og prøvesalmeboken «Salmebok 2008». Men så viste det seg likevel at den ikke var blitt helt borte. Den dukket opp i høringsrunden, og kom i aller siste omgang med i Norsk salmebok 2013.  

I en kommentar til salmen skrev Göte Strandsjö: «Sången skrev jag efter att ha sett en ungdomsgrupp i aktion under parolen: «Kom inte og säg att Gud er dö». Teksten er en frimodig protest mot det berømte sitatet fra Friedrich Nietzsche i «Slik talte Zarathustra»: «Gud er død.»  

Göte Strandsjö og Bodvar Schjelderup påstår med denne sangen at ateistene tar feil. Gud lever, Gud er midt iblant oss. «Nær deg lik luften du puster i, nær deg lik tanken som streifer deg nå. Tro ikke Gud er død.” (vers 1).

 

«Kristus er livets ord og ingen falmet fabel». Slik åpner det andre verset med tydelige assosiasjoner til inkarnasjonens mysterium: «Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss» (Joh 1,14). I det tredje verset fortsetter salmen med sterke utsagn om at det er her, på jorden, vi møter Gud. «Vår jord er møteplassen: / Gud ble et menneske blant oss. / Kristus forener himmel og jord, / hverdag og evighet». Her finner vi likheter med en annen salme i N13 som Gullichsen har skrevet melodi til: «Når jord og himmel møtes her», med tekst av Gerd Grønvold Saue (N13, 563).

 

Det er spennende at Norsk salmebok 2013 har hentet frem igjen en salme som talte sterkt inn i 1970-tallsvirkeligheten for mange unge. Og salmen var ikke død. Budskapet er like sterkt og aktuelt i dag: «Tro ikke Gud er død. Han er her midt iblant oss.»  Dette påskens håpsbudskap klinger tydelig med i denne salmen.

Gå inn på NRK/TV, «Salmeboka minutt for minutt». Lytt til salmen og syng den sammen med glade barn i Hokksund Mini og Mikrosing sammen med damekoret Senza Rigore.

Les mer

Mars 2021

Publisert 15.02.2021
SALMER TIL GUDSTJENESTER – Mars 2021 Kirkeårets tekster 2020/2021 er fra 2. rekkeMÅNEDENS SALME mars 2021: N13 460 Bortom tid og rom og tankeVi foreslår bibelsk salme eller salme mellom første og anne...
Les mer

Månedens salme mars 2021

Publisert 01.02.2021
Estrid Hessellund og Sindre Eide: Månedens salme mars 2021Bortom tid og rom og tanke (N13 460)T: Heidi Strand Harboe 1999M: Carl Petter Opsahl 1999«Bortom tid og rom og tanke finst ein stad der alt er...
Les mer

Månedens salme februar 2021

Publisert 08.01.2021
Estrid Hessellund og Sindre Eide: Hellige mysterium! (N13 620)T: Francisco F. Feliciano 1984O: Anders Salomonsson 1987 (Sv) / Hans-Olav Mørk 2007 (B<)M: Francisco F. Feliciano 1984, etter folketone fr...
Les mer

Månedens salme januar 2021

Publisert 11.12.2020
Estrid Hessellund og Sindre Eide: Vi roper i denne natten (N13 704)T: Einar Skjæraasen før 1945M: Abbaye Ste Marie de Maumont omkr 1985Vi roper i denne natten: Gi oss en vei å gå.Gi oss ennå en stjern...
Les mer

Månedens salme desember 2020

Publisert 16.11.2020
Estrid Hessellund og Sindre Eide: Månedens salme desember 2020Midt i hårdest vinter (N13 55)T: Christina Rossetti omkr 1870O: Svein Ellingsen 1986M: Gustav Theodore Holst 1906Det er tid for å tenke ju...
Les mer

Desember 2020

Publisert 27.10.2020
Estrid Hessellund og Sindre Eide: Månedens salme desember 2020Midt i hårdest vinter (N13 55)T: Christina Rossetti omkr 1870O: Svein Ellingsen 1986M: Gustav Theodore Holst 1906Det er tid for å tenke ju...
Les mer

Månedens salme november 2020

Publisert 06.10.2020
Estrid Hessellund og Sindre Eide: Månedens salme november 2020Å, dette skriket av en smerte (N13 877)T: Jan Terje Christoffersen 2005M: Knut Størdal 2005Mange lys et tent på kirkegårdene i tiden rundt...
Les mer

Månedens salme oktober 2020

Publisert 16.09.2020
Estrid Hessellund og Sindre Eide: Månedens salme oktober 2020Vår himmelske Far, kom nær til oss i nåde (N13 632)T: Helena Shuuladu 1972O: Ull-Britt Gustafsson-Pensar 1979 (Sv) / Per Lønning 1992M: Phi...
Les mer

Månedens salme september 2020

Publisert 24.08.2020
Estrid Hessellund og Sindre EideLa din vingård bære frukt (N13 616)T: Johan Varen Ugland 1994, fritt etter Lutheran Book of Worship 1978M: Johan Varen Ugland 1994På 1980/90-tallet ble det mer og mer v...
Les mer

Estrid Hessellund og Sindre Eide er ansatt som forlagskonsulenter i Eide forlag med Norsk salmebok 2013 (N13) som særlig arbeidsområde. Hver måned vil de i denne spalten presentere en av salmebokens nye salmer.