Digitale ressurser

Alle nye kunder får 30 dagers fri tilgang til våre moduler. Faktura følger for resterende måneder av kalenderåret.Prisen vil da bli regnet ut basert på gjenstående måneder i inneværende kalenderår. Oppsigelsesfristen for påfølgende kalender år er den 30.11 før påfølgende kalenderår.

Menigheter som kun bruker databasen administrativt og i noen få tilfeller for å kopiere opp (f.eks. til juleaften og konfirmasjoner) får 60% rabatt. Menigheter som bruker databasen slik, må melde det inn til forlaget på: post@eideforlag.no.

Se pris for din menighet og gjør bestilling her.
* Normalinnkjøp regnes som tilsvarende snittbesøkende i menigheten.

Oversikt over medvirkende kan lastes ned her.

DEN NORSKE KIRKES GUDSTJENESTEBIBLIOTEK 
De tre første modulene over vil samlet gjøre menighetene i stand til selv å kunne sette sammen gudstjenester

Gudstjeneste for Den norske kirke, med noter for menigheten
◦ Denne modulen inneholder liturgisk musikk for menigheten og for liturg/medliturg. Her kan en på en enkel måte trekke ut de liturgiske ledd som menigheten velger å prøve ut eller bruke ved forskjellige gudstjenestetyper.
◦ Filene ligger i to formater, et som er tilpasset storskjerm, og et som er tilpasset utskrift.
◦ Innhold finnes på bokmål og nynorsk. Menigheten velger sin faste målform i modulen, men valget kan også overstyres når det er ønskelig. Alle filer er delt opp i nynorsk eller bokmål. Dette er gjort spesielt for den praktiske bruken i menigheten.
◦ Modulen inneholder selvsagt også all tekst lagt til rette for gudstjenesteutforming.
◦ I tillegg til dette ligger det hjelpetekster til alle ledd, slik at menigheten lett skal kunne veiledes gjennom de forskjellige valg i gudstjenesten.

 
Tekstbok for Den norske kirke
◦ Tekstene er hentet fra Bibelselskapets oversettelse Bibel 2011, med de tilpasninger som er gjort av Kirkerådet i forhold til tekstlesning.
◦ Her kan en velge dagens tekster direkte knyttet opp til kirkeårsdag og tekstrekke.
◦ Teksten kan enkelt legges over til PowerPoint eller annet fremvisningsprogram, og ikke minst kan den skrives ut for tekstleser eller prest.

 
Den norske kirkes salmedatabase
◦ Inneholder alle salmene fra den trykte Norsk salmebok 2013.
◦ Abonnement på denne databasene gir menighetene ubegrenset bruk av salmer i egen menighet.
◦ Tilrettelagt for storskjermvisning og papirutskrift.
◦ Storskjermvisning har noter og godt lesbar tekst direkte i notebildet.
◦ Papirutskrift er tilpasset A5 agenda, men bildet kan også tilpasses andre format.
◦ Man kan velge mellom å vise første vers med noter og fra vers 2 med tekst, eller kun tekst helt fra første vers.
◦ Modulen fungerer godt mot Eides gudstjenesteplanlegger, men er selvsagt også åpen for andre programleverandører som benytter seg av modulen.
◦ Kirkerådet er redaktør for denne salmedatabasen, og det vil komme nytt tilfang av salmer fra Kirkerådet her i løpet av kommende år.
◦ Salmene kan lastes ned ved planlegging slik at nettilgang ikke er nødvendig ved fremvisning.
◦ Alle salmer en sunget inn med fullversjon og singback.
◦ Innen hver søndag må salmer registreres i databasen for bruk på søndagens gudstjeneste. Denne prosessen tar om lag 5 minutter hver uke og sikrer rettighetshavere royalty.
◦ I denne modul inngår også Norsk salmebok 2013, besifringsutgaven, uten noen ekstra kostander fra 01.01.2014.
◦ Fra høsten av vil også alle salmer fra Hymns in English være tilgjengelig i denne databasen.

Den norske kirkes koralbokdatabase
◦ Samme innhold som som den trykte Norsk koralbok 2013.
◦ Her ligger to typer filer: Legato fil som kan transponeres og PDF. PDF kan benyttes på lesebrett om man f.eks legger notene i lagringsmedia som dropbox.
◦ Koralbokdatabasen tillater kirkemusikeren å skrive ut én og én koral og på en enkel måte sette sammen en egen kjøreplan for musikken i gudstjenesten.

 
Norsk salmebok 2013, besifringsutgaven (tilgjengelig september 2014)
◦ Samme innhold som som den trykte Norsk salmebok 2013, besifringsutgaven.
◦ Her ligger to typer filer: Legato fil som kan transponeres og PDF. PDF kan benyttes på lesebrett om man f.eks legger notene i lagringsmedia som dropbox.
◦ Disse verkene kan også kjøpes enkeltvis fra www.cantando.com gjennom å søke på verkets tittel.
◦ De menigheter som abonnerer på Den norske kirkes salmedatabase vil ha tilgang til denne modul uten ekstra kostand.

    
 EKSTRA DIGITALE RESSURSER FRA EIDE FORLAG
 De digitale løsningene fra Eide forlag er laget i tett samarbeid med Kirkerådet
Eides salmedatabase◦ Denne salmedatabasen er en ekstra ressurs tilbudt fra Eide forlag. Denne inneholder salmer som ikke står i Norsk salmebok 2013.
◦ Eides salmebokdatabase blir oppdatert og utvidet førtløpende med nye og eldre salmer, og inneholder i tillegg mer folkelige sanger som kan passe, øvrige salmer fra bedehusmiljøet og lignende. Kunder av denne basen blir også utfordret til å gi forlaget forslag på salmer som det er naturlig å ta inn.
◦ For å finne salmer kan en søke på tittel, opphavsmann eller ut fra kirkeårstid eller register. Salmene leveres med første vers i noter og resten av versene i tekst. Det er også mulig å velge kun tekst på salmene. PDF leveres i to formater, et for storskjerm og et for utskrift i A5-format.
◦ Hver gang en salme tas ut til bruk, registreres dette på en enkel måte slik at  rettighetshaveren får sin andel av bruken.
◦ Salmene som er med i Eides salmedatabase, er korrekturlest og gjennomgått av respektive rettighetshavere, slik at brukeren kan føle seg trygg på at det er en godkjent versjon.
◦ Salmedatabasen kan brukes så vel i gudstjenester som andre samlinger og konfirmantundervisning.

Support gis over mail på post@eideforlag.no

Publisert 27.09.2013 av