MYE MER ENN EN SALMEBOK

Publisert 25.09.2014

En salmebok er mye mer enn en bok med salmer. Norsk salmebok 2013 inneholder også bønnebok, katekisme, noen enkle liturgier og flere nyttige registre. I tillegg til dette som står innenfor permene i salmeboken, gir Eide forlag flere produkter som både gir kunnskap om salmer og bidrar til å gjøre salmeboken mer tilgjengelig og aktuell:

Salmeboken i samtalegrupper
Sammen om salmeboken. På oppdagelse i Norsk salmebok 2013.
Salmer er til for å synges i fellesskap. Men det er også fint å snakke sammen om innholdet i salmene, om hvordan tekst og melodi passer sammen, om hvordan en salme ble til og om bruken av den i forskjellige sammenhenger. Dette opplegget gir hjelp til nettopp dette. 
Det består av 91 samtalekort og et veiledningshefte som bidrar til å samtale om salmer, bønner, katekisme og liturgier. Metodikken er enkel: Trekk et kort. Snakk sammen. Syng sammen. Opplev salmeboken innenfra.

Salmeglede! Introduksjon til Norsk salmebok 2013.
I dette heftet gir Kirkerådets prosjektleder for salmeboken, Vidar Kristensen, en innføring i salmebokens innhold. Det fortelles om hvordan den nye salmeboken er blitt til og det gis også kunnskap om salmediktere, om epoker i salmehistorien og om hva som særpreger og er nytt i Norsk salmebok 2013. Høsten 2014 kommer det også en studieplan til dette heftet.

Syng Bibelen. Studiehefte med salmer fra Norsk salmebok 2013 knyttet til bibelfortellinger.
Dette samtaleheftet utkommer i november 2014. Forfatterne Estrid Hessellund og Sindre Eide har valgt 16 salmer som alle har det til felles at salmedikteren har tatt utgangspunkt i en eller flere bibelfortellinger. Heftet gir kunnskap om bakgrunnen for og tilblivelsen av salmene og legger opp til samtaler om sammenhengen mellom bibeltekst og salme og hva salmene betyr for oss.

Salmer i «annerledes» innpakning
Herre Gud! Tolv salmer fra Norsk salmebok 2013.
Forfatteren Emil Skartveit har plukket ut både gamle og nye salmer. Alle salmene står med noter og besifring i boken. Det gis også en liten omtale av hver av dem. Denne kan blant annet benyttes når salmer skal presenteres i konfirmasjonsundervisningen eller i andre ungdomssamlinger. Da hjelper det også at en CD med innspilling av salmene følger med boken. Innspillingen med Vetle Jarandsen og band er annerledes enn slik man vanligvis forventer at salmer skal fremføres.

Salmer på engelsk
Hymns in English. A selection of Hymns from the Norwegian Hymn Book 2013.
Dette er en salmebok til å ta med på reise og til å bruke når engelsktalende gjester er på besøk hos oss. Boken inneholder 95 salmer fra salmeboken i engelsk språkdrakt, både salmer som har engelsk som originalspråk og salmer som er oversatt til engelsk fra norsk eller andre språk. Her finnes også et lite tillegg med liturgiske tekster på engelsk.

Boken kan gjerne benyttes sammen med det lille heftet Prayers in English. Et hefte med bønner (bl.a. fra Norsk bønnebok 2013) og enkle andakter på engelsk. Estrid Hessellund har vært redaktør for begge disse bøkene.

Bruk av band i gudstjenesten
Band eller orgel? Ta takk!
Denne boken gir hjelp til alle som vil benytte band i gudstjenesten. Forfatterne Alf Knutsen og John Børge Askeland skriver ut fra konkrete erfaringer med bandgudstjenester i Fjellhamar kirke i Borg bispedømme. I boken gis veiledning om besifringsspill både til salmer og liturgiske ledd. I sammenheng med boken er lydkutt fra bandgudstjeneste i Fjellhamar kirke lagt ut på YouTube.

Salmer på CD
Som den gylne sol. Iver Kleive, Povl Dissing og Knut Reiersrud.
Norsk salmetradisjon er uløselig knyttet til fire store danske salmediktere: Kingo, Brorson, Grundtvig og Ingemann. I anledning utgivelsen av Norsk salmebok 2013 ga Kirkelig kulturverksted og Cantando musikkforlag ut en nytolkning av tre originalsalmer fra hver av disse fire diktere.
Kaskader av orgelklang mot katedralens hvelv, en groovy bluesgitar som fyller kirkerommet, og en karakteristisk dansk stemme som iblant legato og iblant støtvis med kraft og ynde formidler gamle salmetekster – dette er ingrediensene som blandes på dette albumet.

Digitale ressurser
Det kan abonneres på flere digitale ressurser til Norsk salmebok. Alle disse finnes på www.gudstjeneste.no / www.gudsteneste.no

Den norske kirkes salmedatabase
Inneholder alle salmene i Norsk salmebok 2013 og Hymns in English. Det kan søkes på salmenes titler, og alle salmer kan lyttes til før man eventuelt registrerer dem til bruk på en gudstjeneste eller annet arrangement.

Den norske kirkes koralbokdatabase og den digitale besifringssalmeboken.
Alle salmer fra Koralboken og Besifringssalmeboken, samt salmene fra Hymns in English, finnes i disse databasene. Salmene kan transponeres opp eller ned i forhold til den toneart de er notert i.

Salmebok-app
Hele Norsk salmebok og Hymns in English blir tilgjengelig på en app som lanseres i oktober 2014.
Appen vil kunne brukes på alle bærbare medier, som telefoner og nettbrett. Den fungerer like godt på IPhone og IPad som på Android. Både tekst, noter og innspillinger av alle salmer vil være tilgjengelig her. Det legges opp til et abonnement per måned for denne appen. Det vil være et nyttig redskap for brudepar og andre som ønsker å finne og lytte til salmer som kan være aktuelle for dem.

Norsk salmebok 2013, datautgave
I oktober 2014 lanseres en DVD som inneholder alle salmene, bønneboken, katekismen, liturgier og alle salmebokens registre. Også Hymns in English er med her. Det er mulig å slå opp alle salmene og søke på alle ord og ordkombinasjoner i alle tekstene. Salmene kan også avspilles. Dette vil være et nyttig redskap også for blinde og svaksynte. De kan benytte seg av de verktøy som finnes for avlesning og opplesning av tekst.
Denne datautgaven gis ut i samarbeid med firmaet SigveSaker, drevet av Sigve Bø, som i et par tiår har utgitt elektroniske utgaver av Norsk salmebok og noen andre sangbøker.