FOR KIRKE OG HJEM / FOR KYRKJE OG HEIM

Publisert 17.02.2014

Sommeren 1891 var Edvard Grieg på fjelltur i Jotunheimen sammen med noen gode venner. På Skogsdalsbøen traff de seterjenta Gjendine, datter til det første bestyrerparet på turisthytta Gjendebu. Hun stelte kyrene mens hun passet søsterens lille barn. Samtidig sang hun en vuggesang for barnet som Grieg straks ble begeistret for.

«Barnet legges i vuggen ned, stundom græder og stundom ler», sang hun, mens Grieg og følget hans stod oppmerksomme og lyttet. «Sove nu, sove nu, i Jesu navn, Jesus bevare barnet», sang hun om og om igjen før hun oppdaget at hun hadde tilhørere til sangen. Historien forteller at Grieg med kuryggen som underlag skrev ned sangen som vi kjenner som Gjendines bånsull. Vi finner den på nr. 767 i den nye salmeboken. Her opplyses det at teksten er av Peder M. Offvid, skrevet i 1648, og melodien er bånsull etter Gjendine Slålien / Edvard Grieg 1891.

Gjendines bånsull og flere andre godnattsanger finnes i salmebokens avsnitt «Ved sengen / ved senga». Det er et av særtrekkene ved Norsk salmebok 2013 at et avsnitt som dette er med. Slik understrekes det at denne salmeboken ikke bare er en bok for gudstjeneste og menighetsliv, men like mye for kirke og hjem. Det gjøres tydelig allerede på bokens tittelblad: Norsk salmebok 2013 For kirke og hjem / For kyrkje og heim.

I avsnittet «Ved sengen / Ved senga» finner vi også flere andre aftenbønner, som Margrethe Munthes «Kjære Gud, jeg har det godt». Også et par nye er kommet med, to av dem med tekst av Eyvind Skeie og melodi av Sigvald Tveit. «Sov vesle barnet, sov i Jesu namn» (nr. 778) viser at det kan skrives vakre bånsuller også i tid. Også flere andre avsnitt i salmeboken er spesielt anvendelige med tanke på hjemmet. I «Ved bordet» finner vi flere bordbønner og avsnittet «For de minste» inneholder flere av de tradisjonelle barnesangene som «Jesus elsker alle barna» (nr. 779) og «Min båt er så liten» (nr. 780).

Men selvsagt er det ikke bare disse spesielle avsnittene som gjør salmeboken anvendelig i hjemmet. Gjennom hele boken finnes salmer for særlige anledninger i livet. Her finnes salmer til hjelp både i sorg og i glede, salmer knyttet til årstider og dagens tider, salmer som utfordrer til å ta vare på skaperverket og salmer som kan benyttes ved «Åremålsdager». I dette avsnittet finner vi salmen som Edvard Hoem (tekst) og Håkon Berge (2007) skrev til kong Haralds 70-årsdag: «No stig vår song, vår takk til Gud» (nr. 854). Dette er en av de nye perlene i salmeboken, en mektig takk til Gud for skaperverket, for livet, for hjemmet og «for Han, som er vår fred».

Salmeboken inneholder også «Norsk bønnebok». Svært mange av bønnene er ment til bruk i hjemmet og når den enkelte av oss trenger hjelp til å finne ord for våre tanker og vår tro. Bønneboken inneholder både bønner som har levd gjennom århundrer og bønner som er skrevet i vår egen tid. Her finnes et eget avsnitt for «Hjemmet / Heimen» med blant annet bordbønner, bønner for dåpsdagen, for fødselsdagen, for konfirmanter, for foreldre, for samliv og for det å leve alene.
Norsk salmebok 2013 er mye mer enn en kirkesalmebok. Bruk den også i hjemmet, til hverdags, når noe skal feires, når livet kjennes vanskelig og når det er godt å leve.