FELLESKIRKELIG SALMESANG

Publisert 20.05.2014

Økumenikk (fra gresk oikoumene, «den bebodde verden») er et begrep som dekker både arbeid for økt forståelse og samarbeid mellom forskjellige kristne kirker. Ved å synge salmer utøver man en økumenisk handling uten å tenke så mye på det. Ja, for vi bryr oss jo ikke om salmen vi synger har opphav i en metodistkirke, en pinsekirke, den anglikanske, katolske eller lutherske kirke. Salmene er felleskirkelig eie.

Forskjellige kirkesamfunn har sine særpreg og tradisjoner med hensyn til både tekster og melodier. Jo mer av dette vi deler med hverandre, desto mer variert blir vår salmesang. I september 2005 vedtok Kirkerådet at den nye salmeboken skulle ha et markert felleskristelig perspektiv. Det ble gjort en henvendelse til Norges kristne råd om å få til et økumenisk samarbeid om den sangskatten kirkesamfunnene opplever at de har felles. Ni kirkesamfunn og flere kristne organisasjoner sa ja til å være med på dette prosjektet, og resultatet ble en liste med 270 salmer og sanger som alle sluttet seg til.

Listen inneholder bidrag som er kjent for de fleste, men også en del nye salmer og sanger, både fra vårt eget land og den verdensvide kirke. Et eksempel er salmen «Solbarn, jordbarn» (nr. 26 i Norsk salmebok 2013). Teksten ble skrevet i 1994 av Shirley Erena Murray, som hører til Metodistkirken på New Zealand. Eyvind Skeie oversatte den i 2004, og ganske raskt sang den seg inn både i Den norske kirke og andre kirkesamfunn.

Slår du opp på nr. 26 eller andre salmer fra den felleskirkelige salmelisten i Norsk salmebok, finner du dette symbolet ved siden av salmenummeret:


Det er spennende å bla i salmeboken og se hvilke salmer som har et slikt symbol.

Fra den gode gamle salmeskatten finner du blant annet:
Alltid freidig når du går (415)
Deilig er jorden (48)
Du som veien er og livet (643)
Fagert er landet (759)
Jesus det eneste (422)

Av nyere salmer vil du blant annet finne:
Tenn lys! Et lys skal brenne (25)
Noen må våke i verdens natt (738)
Deg å få skode er sæla å nå (482)
Ein fin liten blome i skogen eg ser (492)

11 salmer med tekster av Edvard Hoem er med i Norsk salmebok 2013. Og en kan kanskje undre seg over at bare en av dem står på den felleskirkelige salmelisten, nemlig nr. 740: «Eit lite barn voks opp til mann», med Henning Sommerros melodi. Dette vil nok endre seg med årene. Salmelisten bør tas opp til revisjon om noen år, og da er jeg ganske sikker på at flere av Hoems salmer har sunget seg inn i norske menigheter og kirkesamfunn. Jeg tenker særlig på den teksten han skrev til kong Haralds 70-årsdag og som Håkon Berge tonesatte: «No stig vår song, vår takk til Gud» (854).

Salmelisten har stor bredde både med hensyn til tekstenes innhold, poetiske form og musikalske stilart. Her er både tango fra Argentina («Fordi han kom og var som morgenrøden», nr 479), gospel fra Norge («Som barn i ditt hus», nr 564) og afro-amerikansk spiritual av god gammel årgang («Go, tell it on the mountain», nr. 688)

Det står respekt av den felleskirkelige salmedugnaden som har resultert i denne listen. Og det er verd å merke seg at det er ingen bidrag på listen som noen av de deltakende kirkesamfunn og organisasjoner går imot av prinsipielle teologiske grunner.

De ni kirkesamfunnene som har samarbeidet med Den norske kirke om dette, er: Adventistsamfunnet, Den evangelisk-lutherske frikirke, Den katolske kirke, Det Norske Baptistsamfunn, Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn, Det Norske Misjonsforbund, Frelsesarmeen, Metodistkirken, Pinsebevegelsen. 
De sju organisasjonene som har vært med, er: Det Norske Misjonsselskap, Indremisjonsforbundet, Norges KFUK/M, Norges Kristelige Studentforbund, Norges Kristelige Student- og skoleungdomslag, Normisjon, Norsk Luthersk Misjonssamband. (Kirkens informasjonstjeneste.)

Hele den felleskirkelige salmeliste finner du her: