Jeg merket salmegleden med en gang jeg kom inn i Fredrikstad Domkirke i går. Kirketjeneren holdt på å gjøre klar de nye salmebøkene til gudstjenesten 1. søndag i advent. Eske etter eske ble åpnet og Norsk salmebok 2013 ble plassert på rekke og rad i salmebokstativene. «Vi skal ikke kaste de gamle salmebøkene», fortalte han. «De skal gis til aldershjem og noen andre institusjoner her i byen.»

I Fredrikstad Domkirke deltok jeg på fagdag om gudstjenestekultur og salmesang for prester og kirkemusikere fra hele domprostiet. Salmegleden var merkbar hele denne dagen, og mange så frem til å åpne den nye salmeboken sammen med menigheten sin kommende søndag, ved starten av et nytt kirkeår. Vi snakket litt om hvordan det skulle markeres under gudstjenesten at Den norske kirke tar i bruk en ny salmebok. De fleste hadde ikke tenkt så mye på akkurat det. «Vi får vel synliggjøre den på en spesiell måte i inngangsprosesjonen», sa en. En annen mente at den innvies jo rett og slett når folk i kirkebenkene åpner den og synger gudstjenestens inngangssalme sammen. «Vi trenger ikke gjøre så mye mer enn det.» Dette fikk meg til å tenke på et innlegg i Vårt land for en tid siden, skrevet av prost emeritus Tormod Wasbø: «Jeg ser fram til å feire ny salmebok når adventstiden kommer. Jeg vil ta med min egen private bok den søndagen og la den bli «vigslet» gjennom bruken i menighetens syngende forsamling.»

Salmeboken «vigsles» ved at den åpnes og tas i bruk. Likevel kan det jo hende at enkelte menigheter ønsker en spesiell markering, som et innslag i gudstjenestens liturgi på den første gudstjenesten hvor Norsk salmebok 2013 benyttes. Slik tenker de i alle fall å gjøre det i den Norske Lutherske Mindekirken i Minneapolis, USA.  Jeg fikk for litt siden en mail fra presten der, Kristin Sundt. Hun skriver at «vi har kjøpt 225 salmebøker som vi skal begynne å bruke 1.søndag i advent slik som hjemme i Norge.» Videre skriver hun at «Menighetsrådet vil at vi skal ha “Dedication of the New Hymnals” denne søndagen og jeg lurer på om en slik bønn/vekselslesning/liturgi er utarbeidet for N13. Slik er vanlig her i USA når nye salmebøker tas i bruk. Hvis noe slikt finnes på norsk hadde det vært fint å få en kopi.»

Jeg svarte henne at noe slikt er ikke utarbeidet i Den norske kirke. Her er det opp til hver enkelt menighet å gjøre som de ønsker. Men jeg synes jo at det er en god ide å markere innvielsen av salmeboken med en bønn eller annet liturgisk ledd. I Fredrikstad fortalte en av prestene at de ville ta inn et eget ledd i forbønnen, hvor de vil takke for salmesangens velsignelse og be om at Den nye salmeboken vil bidra til fortsatt salmeglede for store og små både i gudstjenesten, i hjemmene og andre steder hvor mennesker samles og synger sammen. Ja, slik er det fint å gjøre det. Men det går jo an også å innvie ny salmebok ved å si noen få ord om den i forlengelse av gudstjenestens inngangsord.
Slik kunne jeg tenke meg å gjøre det:
Kjære menighet. Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus.
Med takk og glede tar menigheten i dag i bruk den nye salmeboken, Norsk salmebok 2013.
Vår bønn til Gud er at den skal bli til velsignelse både i menighetens  felleskap og i hjemmene.
Halleluja!
Lovsyng Gud i hans helligdom!
Lov ham for hans mektige hvelving.
Lov ham for hans storverk.
Lov ham for hans store velde.
Lov ham med gjallende horn.
Lov ham med harpe og lyre.
Lov ham med trommer og dans.
Lov ham med strengespill og fløyte.
Lov ham med tonende symbaler.
Lov ham med rungende symbaler!
Alt som har ånde,
skal love Herren.
Halleluja!
                        (Salme 150)

Helt på slutten av kirkeåret er vi i år inne i en festtid: Salmefesttiden! Og denne festtiden vil vare inn i adventstiden og enda lenger inn i det nye kirkeåret. Ingen tvil om det!
Vi merket det i går kveld, på Allehelgensdag, på salmekveld i Kroer kirke i Borg bispedømme.
Det var feststemning i kirken da Salmebok 2013 ble presentert. Kantorekteparet Anne Christine og Jostein Grolid hadde stablet lokale musikere, solister og et ad-hoc kor på beina. Folk sang med på de nye salmene som ble presentert, og både før og etter salmekvelden samlet folk seg rundt Eide forlags bord med alle salmebokutgavene og Koralboken.

I skrivende stund er det like før jeg drar til Bodø – for å presentere salmeboken på Stiftsdager i Sør-Hålogaland bispedømme og delta på salmekveld i Skjerstad kirke tirsdag kveld (5. november). Her har de lang tradisjon for salmekvelder, og menigheten er en av de mange som nå har vedtatt å innføre den nye salmeboken.  På salmekvelden i Skjerstad skal vi synge et bredt utvalg av salmer, og selvsagt også noen med lokalt preg – blant annet Himlane kan ikkje romme deg (nr. 288 i N13).Salmen ble skrevet i anledning 200-årsjubileet for opprettelsen av Hålogaland bispedømme. Den er del av en jubileumsmesse som ble feiret i Lofotkatedralen i november 2004, med tekster av Trond Hellemo og musikk av Bjørn Andor Drage.

Også i Nord-Hålogaland bispedømme vektlegges den lokale tilknytningen når Norsk Salmebok 2013 skal presenteres på Stiftsdager for Nord-Hålogaland bispedømme senere denne måneden. For første gang inneholder en hovedsalmebok for Den norske kirke salmer på alle tre samiske språk, og også på kvensk. Nord-Norge er i det hele tatt sterkere representert både med tekster og melodier enn i noen tidligere salmebøker. Det er det grunn til å feire. Deltakerne på Stiftsdagene i Tromsø vil merke at det er salmefesttid.
Det skjer mye både på lokalt, regionalt og nasjonalt plan for tiden. Fantasien er stor med hensyn til å få til arrangementer med Norsk salmebok 2013 i fokus. I Ås sokn i Borg planlegges det salmemaraton dagen før første søndag i advent. Det starter med ballongslipp til ære for salmeboken tidlig lørdag formiddag – og så involveres barn, unge og voksne utover hele dagen. Lokale kor og musikere er engasjert – og her vil det vektlegges at salmeboken ikke er en indrekirkelig affære. Det er en kulturbegivenhet som har interesse for langt flere enn de som vanligvis deltar på gudstjenester.

Norsk salmebok 2013 – for kirke og hjem! Bruk fantasien med hensyn til hvordan den skal feires i ditt lokalmiljø.

GOD SALMEFESTTID!